Đề thi học kì 1 môn Anh lớp 10 THPT Đốc Binh Kiều 2020 - 2021

Đề chính thức thi kiểm tra chất lượng học kì 1 môn Tiếng Anh khối lớp 10 của trường THPT Đốc Binh Kiều năm 2020 - 2021

Đề thi học kì 1 môn Anh lớp 10 THPT Đốc Binh Kiều 2020 - 2021

Question 26. According to the passage, which of the followings don't sociologists study?

A. how a society is organized            B. how a society is changing

C. what a society believes                D. how people should behave

Lưu ý: Đáp án trong đề là bài làm của học sinh, có thể không chính xác

De thi hoc ki 1 mon Anh lop 10 THPT Doc Binh Kieu 2020 - 2021

De thi hoc ki 1 mon Anh lop 10 THPT Doc Binh Kieu 2020 - 2021

De thi hoc ki 1 mon Anh lop 10 THPT Doc Binh Kieu 2020 - 2021

De thi hoc ki 1 mon Anh lop 10 THPT Doc Binh Kieu 2020 - 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 môn Anh lớp 10 THPT Đốc Binh Kiều 2020 - 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!