Đề thi học kì 1 môn Sinh 10 THPT TX Quảng Trị năm 2021

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 10 môn Sinh Học năm 2021 - 2022 của trường THPT TX Quảng Trị, học sinh làm bài trong thời gian 45 phút.

Đề thi học kì 1 môn Sinh 10 THPT TX Quảng Trị năm 2021

Câu 9. Nhận định nào sau đây đúng khi nói về các chất hữu cơ trong tế bào?

A. Polisaccarit là chất dự trữ của cơ thể động vật.

B.Tinh bột và xenlulôzơ là nguồn nguyên liệu cung cấp năng lượng cho tế bào thực vật.

C. Các hợp chất hữu cơ: cacbohidrat, lipit đều là những đại phân tử có cấu trúc đa phân.

D. Các phân tử lipit có vai trò dự trữ năng lượng trong tế bào.

De thi hoc ki 1 mon Sinh 10 THPT TX Quang Tri nam 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 môn Sinh 10 THPT TX Quảng Trị năm 2021

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!