Đề thi học kì 1 môn Tin 2021 lớp 10 THPT Thuận Thành Số 1

Đề thi học kì 1 môn Tin 2021 lớp 10 THPT Thuận Thành Số 1 gồm 1 trang nội dung như sau

Đề thi học kì 1 môn Tin 2021 lớp 10 THPT Thuận Thành Số 1

Câu 2: Chọn phát biểu sai?

A. Dữ liệu trong ROM bị mất khi tắt máy

B. Dữ liệu trong RAM bị mất khi tắt máy

C. ROM và RAM là 2 thành phần của bộ nhớ trong.

D. RAM là phần bộ nhớ có thể đọc/ghi dữ liệu trong lúc làm việc.

De thi hoc ki 1 mon Tin 2021 lop 10 THPT Thuan Thanh So 1

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 môn Tin 2021 lớp 10 THPT Thuận Thành Số 1

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247