Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2020 Sở GD Bình Phước

Chi tiết đề thi học kì 1 năm học 2020 - 2021 Sở tỉnh Bình Phước môn Toán lớp 10 được cập nhật bên dưới, các em tham khảo

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2020 tỉnh Bình Phước

Câu 12: Cho mệnh đề P:“Nếu tam giác có hai đường trung tuyến bằng nhau thì đó là tam giác cân". Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đảo của P?

A. Tam giác có hai đường trung tuyến bằng nhau thì nó là tam giác cân.

B. Tam giác có hai đường trung tuyến bằng nhau nếu nó là tam giác cân.

C. Tam giác là tam giác cân khi và chỉ khi nó có hai đường trung tuyến bằng nhau.

D. Tam giác là tam giác cân nếu nó có hai đường trung tuyến bằng nhau.

De thi hoc ki 1 mon Toan lop 10 nam 2020 So GD Binh PhuocDe thi hoc ki 1 mon Toan lop 10 nam 2020 So GD Binh PhuocDe thi hoc ki 1 mon Toan lop 10 nam 2020 So GD Binh Phuoc

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2020 Sở GD Bình Phước

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!