Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 tỉnh Quảng Nam 2021 (Có đáp án)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 tỉnh Quảng Nam năm học 2021-2022 có thời gian làm bài 60 phút (không kể thời gian giao đề)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 tỉnh Quảng Nam 2021

Câu 11. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Đồ thị của một hàm số chẵn nhận trục hoành làm trục đối xứng.

B. Đồ thị của một hàm số chẵn nhận trục tung làm trục đối xứng.

C. Đồ thị của một hàm số chẵn nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng.

D, Đồ thị của một số chẵn đi qua gốc tọa độ.

De thi hoc ki 1 mon Toan lop 10 tinh Quang Nam 2021 (Co dap an)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 tỉnh Quảng Nam 2021 (Có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247