Btec FPT tuyển sinh 2022

Đề thi học kì 1 môn Văn 10 THPT Hướng Hóa năm 2021

Đề kiểm tra cuối kì 1 môn Văn khối 10 Trường THPT Hướng Hóa năm học 2021-2022 thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Đề thi học kì 1 môn Văn 10 THPT Hướng Hóa năm 2021

Câu 1 (0,5 điểm): Xác định thể thơ của bài thơ trên.

Câu 2 (0,5 điểm): Nêu 2 phương thức biểu đạt được sử dụng trong bài thơ.

Câu 3 (0,5 điểm): Câu thơ Bước tới đèo Ngang bóng xế tà mở ra khoảng thời gian, không gian cụ thể nào khi tác giả dừng chân?

Câu 4 (0,75 điểm): Cảnh vật thiên nhiên và con người nơi đèo Ngang được tác giả miêu tả qua những hình ảnh nào?

De thi hoc ki 1 mon Van 10 THPT Huong Hoa nam 2021

Theo TTHN

CAO ĐẲNG ANH QUỐC BTEC FPT

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 môn Văn 10 THPT Hướng Hóa năm 2021

  •