Đề thi học kì 1 năm 2020 THPT Phan Đăng Lưu môn Toán

Tham khảo đề thi học kì 1 năm học 2020 - 2021 THPT Phan Đăng Lưu Toán lớp 10 được cập nhật bên dưới

Đề thi học kì 1 năm 2020 THPT Phan Đăng Lưu môn Toán 

Câu 6. Cho hàm số y = -x^2 – 4x + 6. Tìm phát biểu đúng,

A. Hàm số nghịch biến trên (-∞; 4),

B. Hàm số đồng biến (-∞;2) 

C. Hàm số đồng biến trên (-∞; 4). 

D. Hàm số nghịch biến trên (-∞; 2).

 Lưu ý: Đáp án trong đề là bài làm của học sinh, có thể không chính xác

De thi hoc ki 1 nam 2020 THPT Phan Dang Luu mon ToanDe thi hoc ki 1 nam 2020 THPT Phan Dang Luu mon ToanDe thi hoc ki 1 nam 2020 THPT Phan Dang Luu mon ToanDe thi hoc ki 1 nam 2020 THPT Phan Dang Luu mon Toan

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 năm 2020 THPT Phan Đăng Lưu môn Toán

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!