Đề thi học kì 1 năm 2020 THPT Trần Hưng Đạo lớp 10 môn Sinh

Chi tiết đề kiểm tra cuối HK1 năm học 2020 - 2021 của trường THPT Trần Hưng Đạo lớp 10 môn Sinh gồm 4 trang.

Đề thi học kì 1 năm 2020 THPT Trần Hưng Đạo lớp 10 môn Sinh

Câu 28: Lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn khác nhau ở chỗ lưới nội chất hạt

A. hình túi, còn lưới nội chất trơn hình ống.

B. có đính các hạt ri bổ xôm, còn lưới nội chất trơn không có.

C. nối thông với khoang giữa của màng nhân, còn lưới nội chất trơn thì không.

D. có riboxom bám ở trong màng, còn lưới nội chất trơn có ri bồxoom bám ở ngoài màng.

De thi hoc ki 1 nam 2020 THPT Tran Hung Dao lop 10 mon Sinh

De thi hoc ki 1 nam 2020 THPT Tran Hung Dao lop 10 mon Sinh

De thi hoc ki 1 nam 2020 THPT Tran Hung Dao lop 10 mon Sinh

De thi hoc ki 1 nam 2020 THPT Tran Hung Dao lop 10 mon Sinh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 năm 2020 THPT Trần Hưng Đạo lớp 10 môn Sinh

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!