Đề thi học kì 1 năm 2020 Toán lớp 10 THPT Tân Hiệp

Chi tiết đề thi học kì 1 của THPT Tân Hiệp, tỉnh Tiền Giang môn Toán lớp 10 năm học 2020 - 2021 được cập nhật bên dưới, các em tham khảo

Đề thi học kì 1 năm 2020 Toán lớp 10 THPT Tân Hiệp 

Câu 7: Có bao nhiêu giá trị nguyên của k thuộc đoạn [-10: 10] để phương trình 2x(x - 4) -4 +5 = 0 vô nghiệm?

A.9                           B. 11                             C. 8                         D. 10

Câu 8: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(-1;3), B(1;4), điểm C thuộc trục Ox sao cho tam giác ABC vuông tại B. Gọi I là trung điểm của AC. Diện tích tam giác BIC là:

De thi hoc ki 1 nam 2020 Toan lop 10 THPT Tan HiepDe thi hoc ki 1 nam 2020 Toan lop 10 THPT Tan Hiep

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 năm 2020 Toán lớp 10 THPT Tân Hiệp

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!