Đề thi học kì 1 Toán lớp 10 THCS-THPT Nguyễn Tất Thành 2020

Cùng tham khảo bên dưới đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 của trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội năm 2020

Đề thi học kì 1 Toán lớp 10 THCS-THPT Nguyễn Tất Thành 2020

Câu 1: Biết phương trình (3m + 2n – 8)x = m – 3n + 1 có vô số nghiệm. Giá trị của biểu thức m^2 + n^2 bằng

A.3

B. 5

C. 1

D. 4

Câu 8: Tổng các nghiệm của phương trình |x| = 2x – 1 bằng

A.1

B. 4/3

C. 1/3

D. 2/3

 De thi hoc ki 1 Toan lop 10 THCS-THPT Nguyen Tat Thanh 2020De thi hoc ki 1 Toan lop 10 THCS-THPT Nguyen Tat Thanh 2020

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 Toán lớp 10 THCS-THPT Nguyễn Tất Thành 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!