Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2014 (P2)

Tổng hợp các đề toán ôn thi học kì 2 mới nhất dành cho các em học sinh lớp 10. Theo dõi thường xuyên chi tiết các đề tại Tuyensinh247.com.

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 10 NĂM 2014 - ĐỀ SỐ 1

I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH

 Bài 1: : a)  Cho  sinα = -3/4 (-π/2 < α < 0) .Tính các giá trị lượng giác còn lại

            De thi hoc ki 2 lop 10 mon Toan nam 2014 (P2)

            c) Xác định m để phương trình mx2-2(m-2)x + m-3 =0 có hai nghiệm dương 

 Bài 3:

  1. Viết phương trình chính tắc của elip (E) biết độ dài trục lớn bằng 6, tiêu cự bằng 4
  2. Viết phương trính đường tròn qua hai điểm M(2;3) , N(-1;1) và có tâm trên đường thẳng x - 3y -11 = 0

 De thi hoc ki 2 lop 10 mon Toan nam 2014 (P2)

  1. Viết phương trình đường thẳng AB.
  2. Viết phương trình đường tròn đường kính AB.
  3. Viết phương trình Elip có tiêu điểm F và qua điểm A.

 II. PHẦN RIÊNG

 1.Theo chương trình chuẩn.

Bài 6a : 2). Tính giá trị biểu thức  

P= (sin α + cos α )/ ( cos α – sin α) với tan α = -2 và π/2 < α < π

3). Cho tam giác ABC có . Viết phương trình tổng quát đường thẳng AB và tính khoảng cách từ C đến đường thẳng AB .

2. Theo chương trình nâng cao.

Bài 6b: 1).Cho tam thức bậc hai:  f(x) = (m-3)x2 – 10(m-2)x + 25m -24

          Xác định m để f(x) < = 0 với mọi x ⊂ R

      2). Rút gọn biểu thức: P = (tanα + cotα)2 – (tanα – cotα)2

       3). Cho Hypebol (H): 9x2 -16y2 =144 .Xác định độ dài các trục ,tâm sai của (H) và viết phương trình các đường tiệm cận .

 ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 10 NĂM 2014 - ĐỀ SỐ 2

I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH

 Bài 1: Giải các bất phương trình và hệ bpt sau: 

De thi hoc ki 2 lop 10 mon Toan nam 2014 (P2)

Bài  2 : Cho f(x)  =  x2 ­ 2(m+2) x + 2m2 + 10m + 12.   Tìm m để:

       a). Phương trình f(x) = 0 có 2 nghiệm trái dấu

       b). Bất phương trình f(x)  0 có tập nghiệm R 

Bài  3 :

a). CMR :(cosα + sin α)/ sin3α = 1 + cot α  + cot2α  + cot3α  (α # k π, k ⊂ Z)

b. Cho cos α = 1/3 với - π /2 α < 0. Tính sinα và cos2α

Bài  4 :

De thi hoc ki 2 lop 10 mon Toan nam 2014 (P2)

Bài  5 : Trong mặt phẳng Oxy, cho DABC với A(1; 2), B(2; –3), C(3; 5).

       a). Viết phương trình tổng quát của đường cao kẻ từ A.

       b). Viết phương trình đường tròn tâm B và tiếp xúc với đường thẳng AC.

       c). Viết phương trình đường thẳng D vuông góc với AB và tạo với 2 trục toạ độ một tam giác có diện tích bằng 10.

 II. PHẦN RIÊNG

 1.Theo chương trình chuẩn.

De thi hoc ki 2 lop 10 mon Toan nam 2014 (P2)

2. Theo chương trình nâng cao. 

De thi hoc ki 2 lop 10 mon Toan nam 2014 (P2)

Bài 7b). Cho đường thẳng d: 2x+y-1=0 và điểm M(0,-2) lập phương trình đường thẳng d’ qua M và tạo với d một góc 600

 Tuyensinh247 tổng hợp

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

3 bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2014 (P2)

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!