Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán - Thái Bình 2017

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 10 tỉnh Thái Bình năm 2017 có đáp án chi tiết, xem phía dưới.

Câu 2. Ba nhóm học sinh gồm 10 người, 15 người, 25 người. Khối lượng trung bình của mỗi nhóm lần lượt là 50kg, 38kg, 40kg. Khối lượng trung bình của cả ba nhóm học sinh là:

A. 41,4kg        B. 42,4 kg     C. 26kg      D. 37kg

De thi hoc ki 2 lop 10 mon Toan - Thai Binh 2017

De thi hoc ki 2 lop 10 mon Toan - Thai Binh 2017

De thi hoc ki 2 lop 10 mon Toan - Thai Binh 2017

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán - Thái Bình 2017

De thi hoc ki 2 lop 10 mon Toan - Thai Binh 2017

De thi hoc ki 2 lop 10 mon Toan - Thai Binh 2017

Theo thethaohangngay

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán - Thái Bình 2017

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!