Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán - TH Thạch Bình 2021

Đề kiểm tra định kỳ cuối năm học kì 2 lớp 2 môn Toán của trường Tiểu học Thạch Bình, Thạch Thành năm học 2020 - 2021.

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán - TH Thạch Bình 2021

1) Số liền trước của 99 là:

A. 98              B. 99            C. 100             D. 97

2) Các số: 278; 645; 546; 456 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

A. 456; 546; 645; 278            B. 278; 456; 546; 645           C. 645; 546; 456; 278

De thi hoc ki 2 lop 2 mon Toan - TH Thach Binh 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán - TH Thạch Bình 2021

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247