Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán - Tiểu học Phan Bội Châu 2018

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán của trường Tiểu học Phan Bội Châu năm 2018 có đáp án chi tiết đã được cập nhật tại đây

Bài 3 (M2-0,5đ):   Từ 6 giờ 5 phút đến 6 giờ 15 phút là mấy phút?

A. 10 phút              B. 15 phút            C. 5 phút               D. 20 phút

Bài 4 (M1-0,5đ): Số năm nghìn hai trăm năm mươi viết là:

A. 5200                  B. 5250                C. 5050                 D. 5205

De thi hoc ki 2 lop 3 mon Toan - Tieu hoc Phan Boi Chau 2018

De thi hoc ki 2 lop 3 mon Toan - Tieu hoc Phan Boi Chau 2018

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán - Tiểu học Phan Bội Châu 2018


De thi hoc ki 2 lop 3 mon Toan - Tieu hoc Phan Boi Chau 2018Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán - Tiểu học Phan Bội Châu 2018

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247