Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Khoa học - TH A Nhơn Mỹ 2016

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Khoa học của trường TH A Nhơn Mỹ năm 2016, được Tuyensinh247.com

1.Trong quá trình quang hợp, thực vật hấp thụ khí nào?

  1. £ Khí ô – xi
  2. £Khí Ni – tơ
  3. £Khí các – bô  - níc

2.Trong quá trình quang hợp , thực vật thải ra khí nào?

  1. £Khí ô – xi
  2. £Khí Ni – tơ
  3. £Khí các – bô  - níc

 

3.Trong quá trình hô hấp, thực vật hấp thụ khí nào?

  1. £ Khí ô – xi
  2. £Khí Ni – tơ
  3. £Khí các – bô  - níc

De thi hoc ki 2 lop 4 mon Khoa hoc - TH A Nhon My 2016

Tuyensinh247.com

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Khoa học - TH A Nhơn Mỹ 2016

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247