Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Khoa học - TH Kim An 2016

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Khoa học của trường TH Kim An năm 2016, có đáp án chi tiết, được Tuyensinh247.com cập nhật dưới đây:

          Câu 4  : Khoanh vào chữ đặt trước ý trả lời đúng nhất.

Những chất nào cần thiết cho sự sống của thực vật?

            A. Nước, chất khoáng.                                             B. Không khí .   

            C. Ánh sáng.                                                               D. Tất cả các ý trên

Câu 5: Khoanh vào chữ đặt trước ý trả lời em cho là đúng nhất.

Động vật cần gì để sống?

                        A. Không khí, thức ăn.                                            B. Nước uống.       

C. Ánh sáng .                                                            D. Tất cả các ý trên.

                    Câu 6: Khoanh vào chữ đặt trước ý trả lời em cho là đúng.

            Cây lúa cần ít nước vào giai đoạn nào?

            A. Đẻ nhánh.                 B. Làm đòng.                    C. Chín.          D. Mới cấy.

De thi hoc ki 2 lop 4 mon Khoa hoc - TH Kim An 2016

De thi hoc ki 2 lop 4 mon Khoa hoc - TH Kim An 2016

De thi hoc ki 2 lop 4 mon Khoa hoc - TH Kim An 2016

Tuyensinh247.com

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Khoa học - TH Kim An 2016

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247