Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Khoa học - TH Tân Phú 2016

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Khoa học của trường TH Tân Phú năm 2016, được Tuyensinh247.com cập nhật, các em tham khảo dưới đây:

Câu 4: Những chất nào cần thiết cho sự sống của thực vật?

A. Nước, chất khoáng.                B. Không khí .

C. Ánh sáng.                               D. Tất cả các ý trên

Câu 5: Động vật cần gì để sống?

A. Không khí, thức ăn.               B. Nước uống.

C. Ánh sáng .                             D. Tất cả các ý trên.

Câu 6: Cây lúa cần ít nước vào giai đoạn nào?

A. Đẻ nhánh.            B. Làm đòng.          C. Chín.         D. Mới cấy.

 

De thi hoc ki 2 lop 4 mon Khoa hoc - TH Tan Phu 2016

De thi hoc ki 2 lop 4 mon Khoa hoc - TH Tan Phu 2016

Tuyensinh247.com

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Khoa học - TH Tân Phú 2016

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247