Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Việt - Tiểu học Trưng Vương 2018

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Việt của trường Tiểu học Trưng Vương 2018 có đáp án chi tiết đã được cập nhật chi tiết tại đây

Câu 1/ Tới nơi yêu tinh ở, anh em Cẩu Khây gặp ai đầu tiên? (M1-0,5đ)

A. Yêu tinh

B. Bà cụ

C. Ông cụ

D. Cậu bé.

Câu 2/ Tại sao anh em Cẩu Khây chiến thắng được yêu tinh? (M2-0,5đ)

A.Vì anh em Cẩu Khây có sức khỏe        

B. Vì anh em Cẩu Khây có tài năng phi thường

C. Vì anh em Cẩu Khây có lòng dũng cảm

D. Cả ba ý trên đều đúng.

De thi hoc ki 2 lop 4 mon Tieng Viet - Tieu hoc Trung Vuong 2018

De thi hoc ki 2 lop 4 mon Tieng Viet - Tieu hoc Trung Vuong 2018

De thi hoc ki 2 lop 4 mon Tieng Viet - Tieu hoc Trung Vuong 2018

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Việt - Tiểu học Trưng Vương 2018

De thi hoc ki 2 lop 4 mon Tieng Viet - Tieu hoc Trung Vuong 2018

Theo TTHN

 

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Việt - Tiểu học Trưng Vương 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!