Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán 2018 - TH Liên Minh

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2017 - 2018 trường tiểu học Liên Minh có đáp án chi tiết.

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán 2018 - TH Liên Minh

Bài 2 : (1 điểm)  

Lan có nhiều hơn Huệ 6 quyển sách, biết trung bình cộng số sách của hai bạn là 18 quyển. Tìm số sách của mỗi bạn?

Bài 3:                   

Một miếng bìa hình bình hành có cạnh đáy 28m, chiều cao 3/4 cạnh đáy. Trên miếng đất người ta trồng rau, mỗi mét vuông thu hoạch được 2 kg. Hỏi trên miếng đất thu hoạch được bao nhiêu kg rau?

Bài 4: Một hình thoi có trung bình cộng của độ dài hai đường chéo là 40cm, đường chéo thứ nhất bằng 2/3 đường chéo thứ hai. Tính diện tích hình thoi đó.

De thi hoc ki 2 lop 4 mon Toan 2018 - TH Lien Minh

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán 2018 - TH Liên Minh

De thi hoc ki 2 lop 4 mon Toan 2018 - TH Lien Minh

=> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán 2018 - TH Liên Minh

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!