Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán - TH An Thạch 2B 2016

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán của trường TH An Thạch 2B năm 2016, được Tuyensinh247.com cập nhật dưới đây:

 3. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 5giờ 20phút = ..................................phút,    là:

 

        A. 620                         C.  320                                 D. 3200   

4 . Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 3tấn 25kg  =   ..................................kg

 

      A.    325                     B.  3250                              C. 3025

 

 5 . Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 12m 8 cm  =   ..................................cm

 

      A.    128                     B.  1208                              C. 1280

De thi hoc ki 2 lop 4 mon Toan - TH An Thach 2B 2016

De thi hoc ki 2 lop 4 mon Toan - TH An Thach 2B 2016

Tuyensinh247.com

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán - TH An Thạch 2B 2016

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247