Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán - TH Kim An 2016

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán của trường TH Kim An năm 2016,được Tuyensinh247.com cập nhật, các em theo dõi tại đây:

1. Giá trị chữ số 6 trong số   456701   là:

                    A. 60                     B. 600                   C. 6000                D. 60000

2. .         2 kg 7 hg = ….. g      

       A.  270g                  B.  2700g            C.  2007g   

5.  Một hình thoi có độ dài các đường chéo là 14 cm và 10 cm. Diện tích hình thoi đó là:

              A. 140 cm2              B.70cm2              C. 1400cm2        D. 700cm2

 

De thi hoc ki 2 lop 4 mon Toan - TH Kim An 2016

De thi hoc ki 2 lop 4 mon Toan - TH Kim An 2016

Tuyensinh247.com

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán - TH Kim An 2016

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247