Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán - TH Tam Quan Bắc năm 2015

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán - TH Tam Quan Bắc năm 2015, các em tham khảo dưới đây:

Trường Tiểu học số 1 Tam Quan Bắc

 

KIỂM TRA CUỐI NĂM-NĂM HỌC: 2014-2015

Môn: Toán Lớp 4       

Thời gian: 35 phút ( không kể phát đề )

Phần I. Trắc nghiệm (3đ)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất

     Câu 1: Số nào trong các số dưới đây có chữ số 9 biểu thị cho 9000 ?

A.  29 687           B.  93 574             C.  80 296                 D.  17 932

    Câu 2: Tích của 5/9 và 10/3  là :

A.  15/90                B.  50/27                  C.  50/9                       D.  90/15

    Câu 3: 5dm2 6cm2 = ………… cm2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là :

A.  56                  B.  506                  C.  560                      D.  5600

    Câu 4: Một hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 40dm và 2m. Diện tích của hình thoi đó là :

A. 800dm2           B. 80dm2              C. 800dm                  D. 400dm2

    Câu 5:  9/8 của 16 là :

A.  18                   B.  2                     C. 128                       D. 81

    Câu 6: Số trung bình cộng của: 36, 38 và 40 là :

A. 35                    B.  36                   C.  39                        D. 38     

Phần II. Tự luận

Câu 1(1,5đ): Tính

a/ 9/10 + 3/8 =  ……………………………………………………………………....

b/ 7/4 – 3/5 = ……………………………………………………………………….

c/  4/3 x 5/9 = …………………………………………………………………….

Câu 2(2đ): Đặt tính rồi tính

24568 + 4318                72452 – 35218                 

2436 x 243                     8424 : 26       

Câu 3(1đ): Tính nhanh

a,  486 x 45 + 486 x 55                                                                

b, 25 x 784 x 4                                                                               

Câu 4(1đ): Mẹ hơn con 28 tuổi. Tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người.

Câu 5(1,5đ): Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 175m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài.

a, Tính diện tích thửa ruộng đó.

b, Người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, cứ 100m2 thu hoạch được 50 kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán - TH Tam Quan Bắc năm 2015

I. Phần trắc nghiệm: Mỗi câu đúng 0,5 điểm.

    Câu 1: A;    Câu 2:  B;   Câu 3: B;  Câu 4: A;  Câu 5: A;   Câu 6: D

II. Phần tự luận:

    Câu 1: Tính đúng mỗi phép tính 0,5 điểm.

    Câu 2: Tính đúng mỗi phép tính 0,5 điểm.

    Câu 3: Tính đúng mỗi biểu thức 0,5 điểm.

    Câu 4: Tìm được tuổi mẹ 0,5 điểm; tìm được tuổi con 0,5 điểm.

    Câu 5: Tìm được diện tích 1 điểm; tìm được số thóc 0,5 điểm.

Nguồn: Dethi.violet

3 bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán - TH Tam Quan Bắc năm 2015

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!