Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán năm 2014 - Khánh Hòa

Tuyensinh247 tiếp tục gửi đến các em đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán của tỉnh Khánh Hòa gồm 2 đề thi trường THCS Nguyễn Huệ - Diên Khánh.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 năm 2014 Khánh Hòa - Đề số 1

I. Trắc nghiệm khách quan: (2 điểm)

Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 8 đều có 4 phương án trả lời a, b, c, d; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng. 

Câu 1. x = -2 là nghiệm của phương trình:

a. 3x − 1 = x − 5           c. − x + 3 = x − 2

b. 2 x + 2 = x − 1          d. 3x + 5 = − x − 2 .

Câu 2. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn?

a. 2 + x = x + 3                            c. 2x + 4 = 0

b. 3 − x + x 2 = x 2 x+ 2             d. 3x + 5 = − x 2 − 2 .

De thi hoc ki 2 lop 8 mon Toan nam 2014 - Khanh Hoa

Câu 5. Phương trình ( x2 − 1) ( x2 + 2) = 0 có tập nghiệm là:

a. {−2; − 1; 1};            b. { ±√2 ; 1}        c.{ ±√2 ; − 1; 1}           d.{ − 1; 1}. 

Câu 6. Tam giác ABC đồng dạng với tam giác DEF với tỉ số đồng dạng là ½. Đặt S = S ABC , S ' = S DEF thì:

a. S = 4S’             b. S’ = 2S            c. S = 2S’          d. S’ = 4S.

Câu 7. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3 cm; BC = 5cm; AD là đường phân giác. Thế thì BD/DC  bằng: 

a. 5/3      b. 3/5          c. 3/4             d. 4/3 

Câu 8. Cho tam giác ABC có AB = 6cm, AC = 8cm, BC = 10cm. Phân giác trong của góc A cắt BC tại D. Kết quả nào sau đây là đúng? 

a. DB = 4cm             b. DC = 4cm          c. DB = DC      d. DB = 30/7 cm

II. Tự luận (8 điểm)

Câu 9. (1 điểm) Hai phương trình x − 1 = 0 và x 2 x = 0 có tương đương không? Vì sao?

De thi hoc ki 2 lop 8 mon Toan nam 2014 - Khanh Hoa

Câu 12. (3,5 điểm) Cho tam giác nhọn ABC, các đường cao AD, BE cắt nhau tại H. Gọi F là hình chiếu của D trên AB.

a. Chứng minh DF // CH

b. Chứng tỏ rằng AH .AD = AE.AC

c. Chứng minh hai tam giác AHB và HED đồng dạng.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 năm 2014 Khánh Hòa - Đề số 2

I. Trắc nghiệm khách quan (2 điểm).

Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 7 đều có 4 phương án trả lời a, b, c, d; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng. 

Câu 1. Cho tam giác ABC, hai điểm E và D lần lượt thuộc hai cạnh AB, AC sao cho ED // BC . Biết AB = 12cm; EB = 8cm; AC = 9cm. Độ dài của CD là:

a. 1,5 cm       b. 3 cm            c. 6cm           d. Kết quả khác

Câu 2. Diện tích toàn phần của một hình lập phương là 216 cm2 thì độ dài cạnh của nó là:

a. 36cm           b. 6cm        c. 18cm           d. 9cm

Câu 3. Phương trình (4x + 1)( x 2 + 2) = 0 có tập nghiệm là

 De thi hoc ki 2 lop 8 mon Toan nam 2014 - Khanh Hoa

Câu 4. Giá trị của biểu thức 9 − 3x là một số âm khi

a. x ≥ 3               b. x > 3               c. x ≤ 3            d. x < 3

Câu 5. Kết quả nào sau đây là sai

a. |−1| = 1              b.|− x 2|  = x 2              c. |x| = x            d. |x 2 + 2| = x 2 + 2 

Câu 6. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3 cm ; BC = 5 cm ; CD là phân giác góc C thế thì DA/BD bằng:

a. 5/3        b. 3/5         c. 4/5          d.  5/4

Câu 7: Số đo cạnh của hình lập phương tăng lên 2 lần thì thể tích của nó tăng lên:

a. 4 lần ;        b. 2 lần ;             c. 6 lần ;           d. 8 lần

Câu 8. Ghi dấu “x” vào ô thích hợp.

Khẳng định

Đúng

Sai

Nếu hai cạnh của một tam giác này tỷ lệ với hai cạnh của

tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng.

 

 

II. Tự luận (8 điểm)

Câu 9. (1 điểm) Giải bất phương trình 1 + 2( x − 1) > 3 − 2x 

Câu 10. (1 điểm) Giải phương trình

De thi hoc ki 2 lop 8 mon Toan nam 2014 - Khanh Hoa

Câu 11. (2 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Số học sinh tiên tiến của hai khối 7 và 8 là 270 em. Tính số học sinh tiên tiến của mỗi khối, biết rằng 3/4 số học sinh tiên tiến của khối 7 bằng 60% số học sinh tiên tiến của khối 8.

Câu 12. (4 điểm) Cho ∆ABC vuông tại A, biết AB = 8 cm, AC = 15 cm. Vẽ đường cao AH .

a. Tính BC.

b. Chứng minh hệ thức AB 2 = BH .BC . Tính BH, CH.

c. Vẽ phân giác AD của ∆ABC . Chứng minh H nằm giữa B và D.

Tuyensinh247.com sẽ liên tục cập nhật nhiều đề thi kì 2 của các trường THCS các em nhớ lưu lại link và thường xuyên theo dõi nhé! 

>>> Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán 2014 có đáp án

Tuyensinh247 Tổng hợp

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.

14 bình luận: Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán năm 2014 - Khánh Hòa

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!