Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm 2020 TH Trung Tú

Các em tham khảo dưới đây đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 của trường TH Trung Tú năm học 2019 - 2020

Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm 2020 TH Trung Tú

Câu 2: (0,5 điểm) Động vật cần gì để sống và phát triển?

A. Có đủ không khí, không cần thức ăn, nước uống

B. Không cần không khí, thức ăn, nước uống và ánh sáng

C. Cần có đủ không khí, nước uống và ánh sáng

D. Cần có đủ không khí, thức ăn, nước uống và ánh sáng

 Câu 3: (0,5 điểm) Con người sử dụng ánh sáng vào những việc nào sau đây?

 A. Sản xuất         B. Học tập             C. Giải trí             D. Tất cả các việc trên

De thi hoc ki 2 mon Khoa hoc lop 4 nam 2020 TH Trung Tu

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm 2020 TH Trung Tú

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247