Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2014 (P3)

Tổng hợp đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2014, gồm 2 đề: đề số 1 và đề số 2. Các em theo dõi chi tiết dưới đây.

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 10 - ĐỀ SỐ 1

I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH

Bài 1: Cho phương trình  x2 – (2m + 3)x + m2 + 2m  + 2 (1)

Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm x1, xthỏa mãn x1 = 2x2

Giả sử phương trình (1) có hai nghiệm , hãy tìm hệ thức liên hệ giữa các nghiệm độc lập đối với tham số m.

 Bài 2: Tìm m để bất phương trình x2 + 2x + m + 1 ≥ 0 có nghiệm.

 Bài 3: Giải các bất phương trình sau:  

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 10 nam 2014 (P3)

Bài 4: Cho đường tròn (C): x2 + y2 +8x -4y + 2 =0.

 a) Tìm tâm và bán kính đường tròn (C).

 b) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại A(-1;5).

 c) Viết phương trình đường thẳng trung trực của AI (I là tâm của (C)

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 10 nam 2014 (P3)

II. PHẦN RIÊNG

1.Theo chương trình chuẩn.

     Bài 5a: Cho A(1;-3) và đường thẳng d: 3x+4y-5=0.

a) Viết phương trình đường thẳng d’ qua A và vuông góc với d.

b ) Viết phương trình đường tròn tâm A và tiếp xúc với d

2. Theo chương trình nâng cao.

Bài 5b

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 10 nam 2014 (P3)

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 10 - ĐỀ SỐ 2

I. PHẦN CHUNG

Bài 1

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 10 nam 2014 (P3)

Bài 2: Cho tam thức bậc hai:  f(x) = –x2 + (m + 2)x – 4. Tìm các giá trị của tham số m để:

a). Phương trình f(x) = 0 có 2 nghiệm phân biệt .

b). Tam thức f(x) < 0  với mọi

Bài 3: Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C):

a)      Định tâm và tính bán kính của đường tròn (C).

b)      Qua A(1;0) hãy viết phương trình tiếp tuyến với đường tròn đã cho và tính góc tạo bởi 2 tiếp tuyến đó.

Bài 4: 

 De thi hoc ki 2 mon Toan lop 10 nam 2014 (P3)

       Bài 5:      Cho A (3 ; 0) ,B(0; 1), C (2; -1)
  1. Viết phương trình đường thẳng AB.
  2. Viết phương trình đường tròn đường kính AB.
  3. Viết phương trình Elip có tiêu điểm F và qua điểm A.

II. PHẦN RIÊNG 

Câu 6a: 

Trong mặt phẳng Oxy  , cho đường thẳng d : 3x – 4y – 15 = 0  và các điểm A( 2 ; -2), B(-6 ; 4) .

1)   Viết phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua hai điểm A và B. Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng  và .

2)   Viết phương trình đường tròn (C) có đường kính . Chứng minh  là tiếp tuyến của (C). 

Câu 6b:

Trong mặt phẳng , cho đường thẳng d có phương trình √3x + y + 2 = 0  và hai điểm A( 0 ; 2), B( 1; -1)

1)   Viết phương trình đường tròn (C) có tâm O và đi qua A . Chứng minh d tiếp xúc với (C).

2)   Viết phương trình tổng quát của đường thẳng D di qua hai điểm A và B . Tính góc giữa hai đường thẳng d và D.

Tuyensinh247 sẽ tiếp tục gửi tới các em đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 để các em tham khảo, chú ý theo dõi thường xuyên nhé!

Nguồn Dethi.Violet

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

15 bình luận: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2014 (P3)

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!