Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2014 (P6)

Phần 6 - Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 được cập nhật thứ năm ngày 8/5/2014.

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 10 NĂM 2014

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 8 điểm )

Câu 1 (3,0 điểm).

1. Giải phương trình và bất phương trình sau:

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 10 nam 2014 (P6)  

2. Tìm các giá trị của tham số m để phương trình sau có hai nghiệm phân biệt:

   (m – 2)x2 – 2mx – 1 = 0

Câu 2 (1,0 điểm). Số liệu sau đây cho ta lãi (quy tròn) hàng tháng của một cửa hàng trong năm 2011. Đơn vị là triệu đồng.

Th

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Lãi

12

15

18

13

13

16

18

14

15

17

20

17

Tìm số trung bình, số trung vị của bảng số liệu trên.

Câu 3 (2,0 điểm).

1. Tính các giá trị lượng giác còn lại của góc α biết tanα= 4/5 và π < α < 3π/2   

2. Chứng minh hệ thức sau: 

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 10 nam 2014 (P6)

Câu 4 (2,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm A(- 4 , 0) và B(0 ; 6).

  1. Viết phương trình đường thẳng d đi qua hai điểm A và B.
  2. Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác AOB.( O là gốc tọa độ).

II. PHẦN RIÊNG – PHẦN TỰ CHỌN (2 điểm).

Học sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc phần 2)

1. Theo chương trình Chuẩn.

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 10 nam 2014 (P6)

điểm của elip dựng đường thẳng song song với Oy và cắt elip tại hai điểm M và N.

    1/  Tìm tọa độ các tiêu điểm của elip.

    2/  Tính độ dài đoạn MN.

2. Theo chương trình Nâng Cao.

Câu 5b (1,0 điểm). Giải bất phương trình: 2√(1- x2) < x + 2)

Câu 6b (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, viết phương trình chính tắc của elip (E) có hai tiêu điểm F1 và F2, biết (E) đi qua điểm M( -2√5 ; 2) và có MF1 + MF2 = 12.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 10 NĂM 2014

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 10 nam 2014 (P6)De thi hoc ki 2 mon Toan lop 10 nam 2014 (P6)Các em chú ý theo dõi các đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 tiếp theo được cập nhật liên tục trên Tuyensinh247.com

Theo Dethi.Violet

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

2 bình luận: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 năm 2014 (P6)

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!