Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 TH A Mỹ Đức năm 2020

Chi tiết đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 trường Tiểu học A Mỹ Đức năm 2020 được cập nhật phía dưới, các em tham khảo

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 TH A Mỹ Đức năm 2020

Câu 2 (1 điểm). Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Số 105 405 gồm là:

      A. 1 triệu, 0 chục nghìn, 5 nghìn, 4 trăm, 0 chục, 5 đơn vị.

      B. 1 triệu,  5 nghìn, 4 trăm, 0 chục, 5 đơn vị.               

      C. 1 chục nghìn, 5 nghìn, 4 trăm, 0 chục, 5 đơn vị.

      D. 1 trăm nghìn,  5 nghìn, 4 trăm, 5 đơn vị.

Câu 3: (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

      Điền đơn vị đo thích hợp:  45 000 m = 45   ...                                                      

       A.    km2                          B.  hm                      C. km                   D.  dam

 

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 4 TH A My Duc nam 2020

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 TH A Mỹ Đức năm 2020

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247