Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 - TH Vinh Tân 2021 (có đáp án)

Bài kiểm tra định kỳ cuối năm môn Toán lớp 4 năm học 2020 - 2021 trường Tiểu học Vinh Tân có thời gian làm bài 40 phút. Học sinh phải hoàn thành các câu hỏi như sau:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 - TH Vinh Tân 2021 (có đáp án)

Câu 9 (1 điểm- M4) Tìm một số có ba chữ số biết rằng nếu viết thêm chữ số 4 vào bên phải số đó ta được tổng của số mới và số phải tìm là 2699.

De thi hoc ki 2 mon Toan lop 4 - TH Vinh Tan 2021 (co dap an)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 - TH Vinh Tân 2021 (có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247