Đề thi kì 1 lớp 10 môn Toán 2019 Sở GD Hà Nam

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 năm học 2019 - 2020 của Sở giáo dục Hà Nam có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 1 lớp 10 môn Toán 2019 Sở GD Hà Nam

Câu 16: Cho tam giác ABC có AM là đường trung tuyến. Gọi I là trung điểm của AM. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng

Câu 17: Cho tập hợp A gồm 3 phần tử. Hỏi tập hợp A có bao nhiêu tập con.

Câu 19: Hàm số nào dưới đây là hàm số chẵn trên tập xác định của nó?

Câu 31: Đường thẳng đi qua hai điểm A(-1;4) và B(2;-7) có phương trình là:

De thi ki 1 lop 10 mon Toan 2019 So GD Ha Nam

Đáp án đề thi kì 1 lớp 10 môn Toán 2019 Sở GD Hà Nam

De thi ki 1 lop 10 mon Toan 2019 So GD Ha Nam

>> Xem toàn bộ đáp án chi tiết kì 1 lớp 10 tại đây

Theo TTHN


Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 10 môn Toán 2019 Sở GD Hà Nam

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247