Đề thi kì 1 lớp 10 môn Toán 2021 - THPT Duy Tân

Đề kiểm tra cuối học kì 1 năm học 2021 - 2022 môn Toán lớp 10 trường THPT Duy Tân, Kon Tum có đáp án chi tiết.

Đề thi kì 1 lớp 10 môn Toán 2021 - THPT Duy Tân

Câu 17 :

Trong các câu sau, câu nào không phải là một mệnh đề?

A.

Bạn có học chăm không?

B.

4 chia hết cho 3.

C.

4 là một số nguyên tố.

D.

6 là một số tự nhiên.

Câu 18 :

Cho M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Mệnh đề nào sau đây sai?

De thi ki 1 lop 10 mon Toan 2021 - THPT Duy Tan

De thi ki 1 lop 10 mon Toan 2021 - THPT Duy Tan

De thi ki 1 lop 10 mon Toan 2021 - THPT Duy Tan

De thi ki 1 lop 10 mon Toan 2021 - THPT Duy Tan

Đáp án đề thi kì 1 lớp 10 môn Toán 2021 - THPT Duy Tân


De thi ki 1 lop 10 mon Toan 2021 - THPT Duy Tan

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 10 môn Toán 2021 - THPT Duy Tân

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247