Đề thi kì 1 lớp 10 môn Toán THPT Chuyên Quốc học Huế 2017 - 2018

Đề thi kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Chuyên Quốc học Huế năm học 2017 - 2018 gồm có 2 phần trắc nghiệm và tự luận cụ thể như sau:

Đề thi kì 1 lớp 10 môn Toán THPT Chuyên Quốc học Huế 2017 - 2018

Câu 6. Cho phương trình (2 – m)x = m2 – 4. Có bao nhiêu giá trị của tham số m để phương trình có tập nghiệm là R?

A. vô số     B. 2       C. 1              D. 0

Câu 12. Điểm A có hoành độ xA = 1 và thuộc đồ thị hàm số y = mx + 2m – 3. Tìm m để điểm A nằm trong nửa mặt phẳng tọa độ phía trên của trục hoành (không chứa trục hoành)

A. m < 0       B. m > 0      C. m ≤ 1         D. m > 1

Câu 13. Cho hình thang ABCD có đáy AB = a, CD = 2a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AD và BC. Tính độ dài của vectơ MN + BD + CA

A. 5a/2        B. 7a/2             C. 3a/2           D. a/2

De thi ki 1 lop 10 mon Toan THPT Chuyen Quoc hoc Hue 2017 - 2018

Theo TTHN

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 10 môn Toán THPT Chuyên Quốc học Huế 2017 - 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!