Đề thi kì 1 lớp 10 môn Toán THPT Nguyễn Gia Thiều 2021

Đề thi kì 1 lớp 10 môn Toán THPT Nguyễn Gia Thiều 2021-2022 xem chi tiết dưới đây

Đề thi kì 1 lớp 10 môn Toán THPT Nguyễn Gia Thiều 2021

Câu 9. Trong các quy tắc sau, quy tắc nào không phải là một hàm số?

A. Quy tắc đặt tượng ứng mỗi số thực dương với căn bậc hai của nó.

B. Quy tắc đặt tượng ứng mỗi số thực với căn bậc ba của nó.

C. Quy tắc đặt tương ứng mỗi số thực với bình phương của nó.

D. Quy tắc đặt tương ứng mỗi số thực dương với giá trị tuyệt đối của nó.

De thi ki 1 lop 10 mon Toan THPT Nguyen Gia Thieu 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 10 môn Toán THPT Nguyễn Gia Thiều 2021

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247