Đề thi kì 1 lớp 10 môn Văn 2022 - THPT Trưng Vương

Đề kiểm tra học kì 1 môn Văn năm học 2022 - 2023 lớp 10 trường THPT Trưng Vương, TPHCM.

Đề thi kì 1 lớp 10 môn Văn 2022 - THPT Trưng Vương

Câu 1. Văn bản trên được viết theo thể thơ gì?

Câu 2. Nét đẹp văn hóa nào trong dịp Tết của người Việt Nam được tác giả nhắc đến trong bài thơ?

Câu 3. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong khổ thơ sau :
Bao nhiêu người thuê viết

Tấm tắc ngợi khen tài

"Hoa tay thảo những nét

Như phượng múa rồng bay".

De thi ki 1 lop 10 mon Van 2022 - THPT Trung Vuong

De thi ki 1 lop 10 mon Van 2022 - THPT Trung Vuong

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 1 lớp 10 môn Văn 2022 - THPT Trưng Vương

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247