Đề thi kì 1 môn Lí lớp 10 THPT Hướng Hóa năm 2021

Đề thi kì 1 môn Lí lớp 10 THPT Hướng Hóa năm 2021-2022, nội dung chi tiết các em xem dưới đây

Đề thi kì 1 môn Lí lớp 10 THPT Hướng Hóa năm 2021

Câu 8: Đặc điểm nào sau đây khi nói về hợp lực của hai lực song song cùng chiều là không đúng?

A. Có phương song song với hai lực thành phần.

B. Có độ lớn bằng hiệu các độ lớn.

C. Có độ lớn bằng tổng các độ lớn.

D. Có chiều cùng chiều với lực lớn hơn.

De thi ki 1 mon Li lop 10 THPT Huong Hoa nam 2021

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 1 môn Lí lớp 10 THPT Hướng Hóa năm 2021

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247