Đề thi kì 2 lớp 10 môn Toán Sở GD Nam Định 2019

Đề khảo sát chất lượng học kì 2 môn Toán lớp 10 năm học 2018 - 2019 của Sở giáo dục Nam Định tổ chức thi ngày 8/5/2019.

Đề thi kì 2 lớp 10 môn Toán Sở GD Nam Định 2019

Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh.

Câu 6. Một cửa hnagf làm kệ sách và bàn làm việc. Mỗi kệ sách cần 5 giờ chế biến gỗ và 4 giờ hoàn thiện. Mỗi bàn làm việc cần 10 giờ chế biến gỗ và 3 giờ hoàn thiện. Mỗi tháng cửa hàng có không quá 600 giờ để chế biến gỗ và không quá 240 giờ để hoàn thiện. Lợi nhuận của mỗi kệ sách là 400 nghìn đồng và mỗi bàn là 750 nghìn đồng. Hỏi mỗi tháng phải làm bao nhiêu kệ sách và bàn làm việc để cửa hàng thu được lợi nhuận tối đa?

De thi ki 2 lop 10 mon Toan So GD Nam Dinh 2019

De thi ki 2 lop 10 mon Toan So GD Nam Dinh 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 10 môn Toán Sở GD Nam Định 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!