Đề thi kì 2 lớp 4 môn Toán 2018 - TH Hồng Quang

Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2017 - 2018 trường tiểu học Hồng Quang.

Đề thi kì 2 lớp 4 môn Toán 2018 - TH Hồng Quang

Câu 3: Quãng đường từ nhà Hải đến sân vận động bằng 3/5 quãng đường từ sân vận động đến nhà Nam. Biết quãng đường từ nhà Nam đến sân vận động dài hơn quãng đường từ nhà Hải đến sân vận động là 600m. Tính quãng đường từ nhà Hải đến nhà Nam.(1 điểm)

A. 900m                B. 1000m                   C. 2400m                       D. 1900m

Câu 4: . Trên bản đồ tỉ lệ 1: 10 000, quãng đường từ A đến B đo được 10dm. Như vậy đồ dài thật của quãng đường từ A đến B là (1 điểm):

  1. 10 000m              B. 10 000cm           C. 10 000dm              D. 10 km

Câu 5: Một hình chữ nhật có tổng độ dài hai cạnh liên tiếp là 60m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Diện tích hình chữ nhật là: (1 điểm).

A. 2700m2                        B. 675 m                 C. 675m2                   C. 120m2


De thi ki 2 lop 4 mon Toan 2018 - TH Hong Quang

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 2 lớp 4 môn Toán 2018 - TH Hồng Quang

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!