Đề thi kì 2 môn Khoa học lớp 5 năm 2023 - TH Ái Mộ B (Có đáp án)

Đề kiểm tra định kì cuối học kì 2 môn Khoa học lớp 5 năm học 2022 - 2023 có đáp án chi tiết trường tiểu học Ái Mộ B.

Đề thi kì 2 môn Khoa học lớp 5 năm 2023 - TH Ái Mộ B

Câu 1. (0,5 điểm) Dòng nào nêu đúng và đủ các thành phần của hạt?

A.  Vỏ và phôi                                               B. Phôi và chất dinh dưỡng

C. Vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ             D. Vỏ và chất dinh dưỡng dự trữ

Câu 2. (0,5 điểm) Trong một số loại quả, noãn phát triển thành gì?

A. Phôi                                                       B. Quả

C. Quả chứa hạt                                           D. Hạt

De thi ki 2 mon Khoa hoc lop 5 nam 2023 - TH Ai Mo B (Co dap an)

De thi ki 2 mon Khoa hoc lop 5 nam 2023 - TH Ai Mo B (Co dap an)

Đáp án Đề thi kì 2 môn Khoa học lớp 5 năm 2023 - TH Ái Mộ B

De thi ki 2 mon Khoa hoc lop 5 nam 2023 - TH Ai Mo B (Co dap an)

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi kì 2 môn Khoa học lớp 5 năm 2023 - TH Ái Mộ B (Có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247