Đề thi kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2020 - TH Tân Bình

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Việt có đáp án chi tiết năm học 2019 - 2020 của trường tiểu học Tân Bình.

Đề thi kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2020 - TH Tân Bình

Câu 1: (0,5 điểm) Ăng-co Vát là công trình của nước nào?

 A. Cam-pu-chia           B. Việt Nam     C. Thái Lan      D. Lào

Câu 2: (0,5 điểm) Khu đền quay về hướng nào?

A. Phía đông            B. Phía Tây       C. Phía nam      D. Phía bắcDe thi ki 2 mon Tieng Viet lop 4 nam 2020 - TH Tan Binh

Đáp án đề thi kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2020 - TH Tân Bình

De thi ki 2 mon Tieng Viet lop 4 nam 2020 - TH Tan Binh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2020 - TH Tân Bình

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247