Đề thi kì 2 môn Toán THPT Phúc Thọ lớp 10 2022

Đề thi kì 2 môn Toán của THPT Phúc Thọ lớp 10 năm học 2021-2022 gồm 6 trang và 50 câu trắc nghiệm

Đề thi kì 2 môn Toán THPT Phúc Thọ lớp 10 2022

Câu 6: Khảng định nào sau đây là đúng?

A. Trên đường tròn tùy ý, cung có độ dài bằng đường kính được gọi là cung có số đo 1 rad 

B. Trênđường tròn tùy ý, cung có độ dài bằng 1 được gọi là cung có số đo Irad.

C.Trên đường tròn tùy ý, cung có độ dài bằng nửu bán kính được gọi là cung có số đo 1 rad.

D. Trên đường tròn tùy ý, cung có độ dài bằng bản kinh được gọi là cung có số đo 1 rad.

De thi ki 2 mon Toan THPT Phuc Tho lop 10 2022

De thi ki 2 mon Toan THPT Phuc Tho lop 10 2022

De thi ki 2 mon Toan THPT Phuc Tho lop 10 2022

De thi ki 2 mon Toan THPT Phuc Tho lop 10 2022

De thi ki 2 mon Toan THPT Phuc Tho lop 10 2022

De thi ki 2 mon Toan THPT Phuc Tho lop 10 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi kì 2 môn Toán THPT Phúc Thọ lớp 10 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247