Đề thi kì 2 môn Toán tỉnh Đồng Nai lớp 10 2022

Tỉnh Đồng Nai tổ chức thi kì 2 môn Toán dành cho lớp 10 năm 2021-2022

Đề thi kì 2 môn Toán tỉnh Đồng Nai lớp 10 2022

Câu 23: Khoảng cách từ điểm M(-1;1) đến đường thẳng A :3x - 4y - 3 = 0 bằng:

A. 2/5         B. 2             C.4/5             D. 4/25

De thi ki 2 mon Toan tinh Dong Nai lop 10 2022

De thi ki 2 mon Toan tinh Dong Nai lop 10 2022

De thi ki 2 mon Toan tinh Dong Nai lop 10 2022

Theo TTHN 

Viết bình luận: Đề thi kì 2 môn Toán tỉnh Đồng Nai lớp 10 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247