Đề thi thử đại học môn Hóa có đáp án khối A, B năm 2014 (P6)

Trường THPT chuyên Đại học Vinh đưa ra đề thi thử đại học môn Hóa khối A, B năm 2014 giúp các em học sinh ôn luyện tốt hơn, các em tham khảo dưới đây:

Đề thi thử Đại học môn Hóa khối A, B trường THPT chuyên ĐH Vinh năm 2014

Cho khối lượng nguyên tử của các nguyên tố (theo đvC): C = 12; H = 1; O = 16; S = 32; Cu = 64; Fe = 56; Cr = 52; Al = 27; N = 14; Ca = 40; Ba = 137; Na = 23; Mg = 24; Cl = 35,5; Zn = 65; K = 39; Ag = 108; Br = 80; P = 31.      

A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu: Từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1: Hợp chất thơm X có công thức phân tử C7H8O2; 1 mol X phản ứng vừa đủ với 2 lít dung dịch NaOH 1M. Số đồng phân cấu  tạo thỏa mãn điều kiện trên của X là

        A. 8.            B. 7.          C. 5.             D. 6.

Câu 2: Cho hai hệ cân bằng sau trong hai bình kín:  

       C (r)    +  CO2 (k)  ⇔ 2CO(k)  ;   ∆H = 172 kJ;   CO (k)  +  H2O (k) ⇔ CO2 (k)  +  H2 (k) ;   ∆H  = - 41 kJ

Có bao nhiêu điều kiện trong các điều kiện sau đây làm các cân bằng trên chuyển dịch ngược chiều nhau (giữ nguyên các điều kiện khác)?

(1) Tăng nhiệt độ.  (2) Thêm khí CO2 vào.  (3) Thêm khí H2 vào.

(4) Tăng áp suất.  (5) Dùng chất xúc tác.  (6) Thêm khí CO vào.

         A. 5.               B. 2.          C. 4.              D. 3. 

Xem đầy đủ đề thi tại đây

Đáp án đề thi thử Đại học môn Hóa khối A, B trường THPT chuyên ĐH Vinh năm 2014

1 D 16 D 31 C 46 D
2 D 17 A 32 D 47 A
3 A 18 B 33 A 48 B
4 D 19 C 34 C 49 D
5 B 20 D 35 A 50 A
6 A 21 A 36 B 51 C
7 C 22 B 37 A 52 A
8 C 23 C 38 C 53 A
9 D 24 C 39 B 54 B
10 C 25 D 40 C 55 D
11 B 26 B 41 C 56 B
12 A 27 A 42 C 57 C
13 D 28 A 43 D 58 B
14 D 29 B 44 B 59 D
15 B 30 B 45 D 60 C

 Tuyensinh247.com sẽ tiếp tục cập nhật đề thi thử đại học môn Hóa phần 7 các em thường xuyên theo dõi. 

Tuyensinh247 Tổng hợp

Viết bình luận: Đề thi thử đại học môn Hóa có đáp án khối A, B năm 2014 (P6)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247