Đề thi thử đại học môn Lý khối A, A1 có đáp án năm 2014 (P4)

Đề thi thử đại học môn Lý khối A, A1 năm 2014 phần 4 gồm đề thi và đáp án THPT chuyên Hà Tĩnh cập nhật ngày 5/3/2014.

Đề thi thử đại học môn Lý năm 2014 khối A, A1 - đề số 6

Câu 1: Để trên dây dài ℓ với hai đầu cố định tồn tại sóng dừng, thì sóng truyền trên dây có bước sóng lớn nhất là: 

A. λ = ℓ.                 B. λ = ℓ/4.              C. λ = 2ℓ.            D. λ = ℓ/2.

Câu 2: Lực kéo về tác dụng lên một chất điểm dao động điều hòa

A. có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ.

B. có độ lớn không đổi nhưng hướng thay đổi.

C. có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ và luôn hướng về vị trí cân bằng.

D. có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ và luôn hướng theo chuyển động của vật.

Câu 3: Một sóng cơ truyền trên sợi dây rất dài nằm ngang. Hai điểm P và Q nằm trên sợi dây và cách nhau một khoảng 5λ/4 (λ là bước sóng). Biết sóng truyền từ P đến Q. Chọn kết luận đúng.

A. Khi P ở vị trí biên dương thì Q ở vị trí biên âm.

B. Khi P có li độ cực đại dương thì Q có vận tốc cực đại.

C. Khi P có tốc độ cực đại thì Q có li độ cực đại dương.

D. Khi P có vận tốc cực đại thì Q cũng có vận tốc cực đại.

Câu 4: Người dân ở Việt Nam chủ yếu sử dụng điện xoay chiều một pha có thông số 220 V - 50 Hz. Dây nguội được nối đất có điện thế bằng 0. Hỏi điện thế của dây nóng biến thiên trong khoảng nào ?

A. 0 ÷311 V.      B. − 311 V ÷ 311 V.      C. − 311 V ÷ 0.      D. 0 ÷ 220 V.

De thi thu dai hoc mon Ly khoi A, A1 co dap an nam 2014 (P4)

 Đáp án đề thi thử đại học môn Lý năm 2014 khối A, A1 - đề số 6

1 C 11 D 21 D 31 A 41 C
2 C 12 A 22 C 32 C 42 A
3 B 13 C 23 D 33 B 43 D
4 B 14 D 24 C 34 B 44 C
5 D 15 B 25 A 35 D 45 A
6 A 16 A 26 B 36 B 46 A
7 B 17 C 27 C 37 D 47 D
8 C 18 B 28 A 38 A 48 C
9 A 19 A 29 A 39 D 49 B
10 B 20 D 30 D 40 B 50 A

Tuyensinh247 sẽ tiếp tục cập nhật đề thi thử đại học môn Lý phần 5 các em thường xuyên theo dõi nhé!

Xem thêm:

Đề thi thử đại học môn Lý có đáp án năm 2014 (P5)

Tuyensinh247 Tổng hợp

 

Viết bình luận: Đề thi thử đại học môn Lý khối A, A1 có đáp án năm 2014 (P4)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247