Đề thi thử đại học môn Lý Khối A,A1 lần cuối THPT chuyên ĐH Vinh năm 2014

Các em tham khảo đề thi thử đại học môn Lý khối A,A1 lần cuối năm 2014 THPT chuyên ĐH Vinh dưới đây.

A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu: Từ câu 01 đến câu 40)

Câu 1: Chiếu vào mặt bên một lăng kính có góc chiết quang A một chùm ánh sáng trắng hẹp coi như một tia sáng dưới góc tới i khác không. Biết góc lệch của tia màu lục đạt giá trị cực tiểu, khi đó:

A. tia ló màu lục đối xứng với tia tới qua mặt phẳng phân giác của góc chiết quang.

B. tia ló màu tím đối xứng với tia tới qua mặt phẳng phân giác của góc chiết quang.

C. góc lệch của tia màu lục nhỏ hơn góc lệch của tia màu đỏ.

D. tia màu đỏ bị phản xạ toàn phần.

Câu 2: Tia tử ngoại không có tác dụng nào sau đây?

A. Quang điện.                          B. Kích thích sự phát quang.                       C. Chiếu sáng.                D. Sinh lí.

Câu 3: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm cuộn cảm thuần L và một bộ tụ gồm tụ C0 ghép song song với tụ xoay CX có điện dung biến thiên từ C1 = 10 pF đến C= 310 pF khi góc xoay biến thiên từ 00 đến 1500. Mạch thu được sóng điện từ có bước sóng từ  λ= 10 m đến λ2 = 40 m. Biết điện dung của tụ xoay là hàm bậc nhất của góc xoay. Để mạch thu được sóng điện từ có bước sóng λ = 20 m thì góc xoay của bản tụ là

A. 450.                             B. 300.                             C. 750.                             D. 600.

Câu 4: Một chùm ánh sáng hẹp song song gồm hai thành phần đơn sắc tím và đỏ, có bề rộng a. Được chiều từ không khí đến mặt khối thủy tinh dưới góc tới 600. Biết chiết suất của thủy tinh đối với ánh sáng tím và ánh sáng đỏ lần lượt là 1,732 và 1,712. Tỉ số giữa bề rộng chùm khúc xạ tím và đỏ trong thủy tinh là

A. 0,962.                         B. 1,040.                          C. 0,996.                         D. 1,004.

Câu 5: Một vòng dây kín, phẳng có diện tích S đặt trong một từ trường đều với cảm ứng từ B vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Nếu cho vòng dây quay một góc  180   xung quanh một trục nằm trong mặt phẳng của nó thì trong vòng dây có một điện lượng Q di chuyển. Bỏ qua độ tự cảm của vòng dây. Nếu cho vòng dây quay đều xung quanh trục này với tốc độ góc không đổi w , thì cường độ dòng điện cực đại trong vòng dây là:

A. √2ωQ                          B. ωQ/√2                          C. ωQ                         D. ωQ /2.

Câu 6: Trong phản ứng phân hạch hạt nhân, năng lượng mà phản ứng tỏa ra chủ yếu dưới dạng động năng của

A. các prôtôn.                   B. các nơtron.                    C. các mảnh sản phẩm.

D. các êlectron.

Câu 7: Có thể coi hạt nhân nguyên tử như một quả cầu bán kính R = 1,2.10-15

√A (m ), trong đó A là số khối. Mật độ điện tích của hạt nhân vàng 19779Au là 

A. 8,9.10 C / m                          B. 2,3.10 C / m                          C. 1,8.10 C / m                      D. 1,2.10 C/ m

Câu 8: Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên trục Ox với phương trình

x = A cos( ωt +φ). Biết cơ năng dao động là 0,125 J  và vật có khối lượng m = 1 kg Tại thời điểm ban đầu vật có vận tốc  0, 25 m/s  và có gia tốc -6,25 m/s2. Tần số góc của dao động là 

A. 25 / √3 rad / s                           B. 25 √3 rad / s                            C. 25 rad / s                             D. 50 rad / s

Câu 9: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc λ1 = 0,45 m m ; λ2= 0,75 m m Giả sử bề rộng trường giao thoa đủ lớn, quan sát trên màn sẽ

A. không có vị trí hai vân tối trùng nhau.                   B. không có vị trí vân giao thoa.

C. không có vị trí hai vân sáng trùng nhau.                D. không có vị trí vân sáng trùng vân tối.

Câu 10: Trong mạch RLC mắc nối tiếp, độ lệch pha của dòng điện so với điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch phụ thuộc vào

A. đặc tính của mạch điện và tần số của dòng điện xoay chiều.   B. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.

C. cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch.                          D. cách chọn gốc thời gian để tính pha ban đầu.

Câu 11: Hạt Pôlôni  (21084Po)  đứng yên phóng xạ hạt a  tạo thành chì (20682Pb).       . Hạt a  sinh ra có động năng   Ka  =   5,768 MeV. Lấy khối lượng các hạt nhân tính theo u xấp xỉ bằng số khối của nó. Năng lượng mà mỗi phân rã toả ra bằng

A. 6,659 MeV.                 B. 5,880 MeV.                  C. 4,275 MeV.                 D. 9,255 MeV.

Câu 12: Cho mạch điện nối tiếp gồm điện trở R = 50 Ω,   cuộn cảm thuần  L = 1/π  H   và tụ điện C = 50/π (µF). Đặt vào hia đầu đoạn mạch điện áp u = 50 + 100 √2 cos100πt+50√2cos200πt (V). Công suất tiêu thụ của mạch điện là

A. 40 W.                          B. 50 W.                          C. 100 W.                        D. 200 W.

Câu 13: Đặt điện áp u = 120 √2 cos100πt ( V  )  vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm biến trở R, tụ điện  C = 1/(4π ) mF và cuộn cảm thuần  L = 1/π (H ).  Khi thay đổi giá trị của biến trở thì ứng với hai giá trị của biến trở là R1 và R2 thì mạch tiêu thụ cùng một công suất P và độ lệch pha của điện áp hai đầu đoạn mạch so với dòng điện trong mạch tương ứng là φ1, φ2 với φ3 với  φ1 = 2φ2                                                                                                                                                 Giá trị công suất P bằng

A. 120 W.                       B. 240 W.                       C. 60 √3 W.                    D. 120 √3 W.

Câu 14: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp (cuộn dây thuần cảm 2L > CR2 ) một điện áp u = 45√26 cosωt  (V) với ω có theere thay đối. Điều chỉnh ω đến giá trị sao cho ZL / ZC = 2/11 thì điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại. Giá trị cực đại đó l

A. 180 V.                         B. 205 V.                         C. 165 V.                         D. 200 V.

Câu 15: Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp đặt tại A, B cách nhau một khoảng a dao động với phương trình lần lượt là u1 = 4cos (10 πt) (cm) , u2 = 4cos (10 πt + π/2). Điểm M trên mặt nước thuộc đường tròn tâm A, bán kính AB, sao cho góc  —BAM  = 60o  dao động với biên độ là

A. 4 cm                           B. 8 cm                           C. 2√2 cm                       D. 4√2 cm

Câu  16:  Các  mức  năng  lượng  của  các  trạng  thái  dừng  của  nguyên  tử  hiđrô  được  xác  định  bằng  biểu  thức En = -13,6 /n2 (eV ) (n = 1,2,3...). Nguyên tử đang ở trạng thái kích thích thứ nhất. Kích thích nguyên tử để bán kính quỹ đạo electron tăng 9 lần. Tỉ số giữa bước sóng hồng ngoại lớn nhất và bước sóng nhìn thấy nhỏ nhất mà nguyên tử có thể phát ra bằng

 A. 32/7.                           B. 200/11.                              C. 32/5.                           D. 8/3.

Câu 17: Cho phản ứng hạt nhân:  31T + 21D  -> 42He + X 

Biết độ hụt khối của các hạt nhân T, D và He lần lượt là 0,009106u;

0,002491u; 0,030382u và 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng tỏa ra của phản ứng xấp xỉ bằng

A. 15,017 MeV.                B. 200,025 MeV.              C. 21,076 MeV.                D. 17,499 MeV.

Câu 18: Chọn phát biểu sai về sóng âm?

A. Sóng âm truyền trong nước với tốc độ lớn hơn trong không khí.

B. Khi sóng âm truyền từ không khí vào nước thì bước sóng tăng.

C. Tốc độ truyền âm phụ thuộc vào tính chất của môi trường và nhiệt độ.

D. Tốc độ truyền âm trong không khí xấp xỉ bằng tốc độ truyền âm trong chân không.

Câu 19: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. 
Nguồn S phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. Vùng phủ nhau giữa quang phổ bậc hai và bậc ba có bề rộng là

A. 1,52 mm.                     B. 0,38 mm.                     C. 1,14 mm.                     D. 0,76 mm.

Câu 20: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Sóng điện từ không truyền được trong chân không.   B. Sóng điện từ mang năng lượng.

C. Sóng điện từ tuân theo quy luật giao thoa, nhiễu xạ.  D. Sóng điện từ là sóng ngang. Câu 21: Điện từ trường được sinh ra bởi

A. tia lửa điện.                                                          B. quả cầu tích điện không đổi đặt cố định.

C. tụ điện có điện tích không đổi đặt cô lập.                 D. dòng điện không đổi trong ống dây xác định.

Câu 22: Một anten parabol, đặt tại điểm O trên mặt đất, phát ra một sóng truyền theo phương làm với mặt phẳng nằm ngang một

góc 450 hướng lên cao. Sóng này phản xạ trên tầng điện li, rồi trở lại gặp mặt đất ở điểm M. Biết bán kính Trái Đất R = 6400 km,

tầng điện li coi như một lớp cầu ở độ cao 100 km so với mặt đất. Độ dài cung OM bằng

A. 3456 km.                     B. 390 km.                       C. 195 km.                       D. 1728 km.

Câu 23: Đặt điện áp xoay chiều  u = u = Uo cos(ωt),  (trong đó: Uo không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch RLC (cuộn dây thuần cảm). Khi w = w  thì điện áp hiệu dụng trên mỗi phần tử R, L, C lần lượt là UR = 100V, UL = 25V, UC = 100V  Khi ω = 2 ω1  thì điện áp hiệu dụng trên cuộn dây bằng

A. 125 V.                         B. 101 V.                         C. 62,5 V.                        D. 50,5 V.

Câu 24: Hai điểm sáng M và N dao động điều hòa cùng biên độ trên trục Ox, tại thời điểm ban đầu hai chất điểm cùng đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Chu kỳ dao động của M gấp 5 lần chu kỳ dao động của N. Khi hai chất điểm ngang nhau lần thứ nhất thì M đã đi được 10 cm. Quãng đường đi được của N trong khoảng thời gian đó bằng

A. 50 cm.                         B. 25 cm.                         C. 30 cm.                         D. 40 cm.

Câu 25: Phát biểu nào sau đây sai? Đối với dao động tắt dần thì

A. cơ năng giảm dần theo thời gian.                                                    B. tần số giảm dần theo thời gian.

C. ma sát và lực cản càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh.              D. biên độ dao động giảm dần theo thời gian.

Câu 26: Một vật dao động điều hòa khi đang chuyển động từ vị trí cân bằng đến vị trí biên âm thì

A. độ lớn vận tốc và gia tốc cùng tăng.                                                B. vận tốc và gia tốc cùng có giá trị âm.

C. véc tơ vận tốc ngược chiều với véc tơ gia tốc.                                  D. độ lớn vận tốc và gia tốc cùng giảm.

Câu 27: Hai tấm kim loại A và B đặt song song đối diện nhau và nối với hai cực của nguồn điện một chiều. Chiếu chùm ánh sáng vào khoảng giữa hai tấm kim loại: khi chùm sáng chỉ đến được tấm A thì trong mạch không có dòng điện, còn khi chiều đến được tấm B thì trong mạch có dòng điện. Ta có thể kết luận:

A. Tấm A nối với cực dương, còn tấm B nối với cực âm của nguồn điện.

B. Tấm A nối với cực âm, còn tấm B nối với cực dương của nguồn điện

C. Giới hạn quang điện của tấm B nhỏ hơn giới hạn quang điện của tấm A.

D. Nếu hoán đổi vị trí hai tấm kim loại cho nhau thì có thể cả hai trường hợp đều không có dòng điện.

Câu 28: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng là gốc O. Tại thời điểm ban đầu vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương, đến thời điểm t1 = π/6 s  thì vật vẫn chưa đổi chiều và động năng của vật giảm đi 4 lần so với lúc đầu, đến thời điểm t2 = 5π/6 s  vật đi được quãng đường 12 cm. Tốc độ ban đầu của vật bằng

A. 8 cm/s.                        B. 12 cm/s.                       C. 24 cm/s.                      D. 16 cm/s.

Câu 29: Trong hiện tượng quang - phát quang, có sự hấp thụ ánh sáng để

A. tạo ra dòng điện trong chân không.         B. làm cho vật phát quang.      C. thay đổi điện trở của vật.     D. làm nóng vật 

Câu 30: Trong quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô, các vạch nằm trong vùng tử ngoại thuộc các dãy:

A. Ban-me và Lai-man.        B. Lai-man và Pa-sen.         C. Lai-man, Ban-me và Pa-sen.       D. Ban-me và Pa-sen.

Câu 31: Một vật dao động điều hoà trên trục Ox, gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng, khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật qua

vị trí cân bằng là 0,5s; quãng   đường vật đi được trong 2s là 32cm. Tại thời điểm t =1,5s vật qua vị trí có li độ  x = 2√3 cm theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là:

De thi thu dai hoc mon Ly Khoi A,A1 lan cuoi THPT chuyen DH Vinh nam 2014

Câu 32: Laze A có bước sóng 400 nm với công suất 0,6 W. Laze B có bước sóng λ với công suất 0,2W. Trong cùng một đơn vị thời gian số phôtôn do laze A phát ra gấp 2 lần số phôtôn do laze B phát ra. Một chất phát quang có khả năng phát ánh sáng màu đỏ và lục. Nếu dùng laze B kích thích chất phát quang trên thì nó phát ra ánh sáng màu

A. đỏ.                              B. vàng.                           C. đỏ và lục.                    D. lục.

Câu 33: Sóng dừng trên một sợi dây có biên độ ở bụng là 5cm. Điểm M có biên độ 2,5cm cách điểm nút gần nó nhất 6cm. Bước sóng trên dây là

A. 36 cm.                         B. 18 cm.                         C. 108 cm.                       D. 72 cm.

Câu 34: Trong không khí, tia phóng xạ nào sau đây có tốc độ nhỏ nhất?

A. Tia α                          B. Tia gama                           C. Tia β+,                                                   D. Tia β-

Câu 35: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm nối tiếp với tụ điện, vôn kế nhiệt mắc vào hai đầu cuộn dây. Nếu nối tắt tụ điện thì số chỉ vôn kế tăng 3 lần và cường độ dòng điện tức thời trong hai trường hợp vuông pha với nhau. Hệ số công suất của mạch điện lúc đầu là

A. 3/ √10.                        B. 1/√10.                        C. 1/√3.                          D. 1/3.

Câu 36: Một con lắc đơn gồm một dây kim loại nhẹ dài  l = 1m, đầu trên cố định, đầu dưới có treo quả cầu khối lượng m. Kéo vật nặng ra khỏi vị trí cân bằng một góc 0,15 rad  rồi thả nhẹ để vật dao động điều hoà. Con lắc dao động trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng dao động của con lắc với  B = 0,75T, lấy g = 10 m/s2. Suất điện động cực đại xuất hiện giữa hai đầu dây kim loại là

A. 0,36 V.                        B. 0,72 V.                        C. 0,18 V.                        D. 2,34 V.

Câu 37: Hạt α có động năng 5MeV bắn vào hạt nhân . 94Be đứng yên sinh ra hạt X và hạt nơtrôn. Biết hạt nơtrôn sinh ra có động năng 8MeV và bay theo hướng hợp với hướng chuyển động của hạt a một góc 60o. Lấy khối lượng các hạt nhân tính theo u xấp xỉ bằng số khối của nó. Động năng của hạt X bằng 

A. 2,9 MeV                         B. 1,3 MeV                        C. 2,5 MeV       D. 18,3  Ω      MeV

Câu 38: Một cuộn dây có điện trở thuần r = r = 100√3 Ω và độ tự cảm L = 3/π (H) mắc nối tiếp với đoạn mạch X  rồi mắc vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V  ,  tần số 50 Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 0,3 A và dòng điện chậm pha 300 so với điện áp hai đầu mạch. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X là

A. 20√3 W.                    B. 5, 4√3W.                     C. 9 √3W.                       D. 18 √3W.

Câu 39: Ba điểm O, A, B thuộc nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn phát âm đẳng hướng có công suất không đổi, coi môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A và B lần lượt là 60 dB, tại B là 20dB. Nếu đặt nguồn âm tại A thì mức cường độ âm tại B bằng

A. 58dB                          B. 28dB                          C. 40dB                          D. 20dB

Câu 40: Trong truyền tải điện năng đi xa, biện pháp nhằm nâng cao hiệu suất truyền tải được áp dụng rộng rãi nhất là

A. tăng điện áp đầu đường dây truyền tải.                  B. giảm chiều dài dây dẫn truyền tải.

C. chọn dây có điện trở suất nhỏ.                              D. tăng tiết diện dây dẫn.

 B. PHẦN RIÊNG: Thí sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 phần (Phần I hoặc Phần II)

Phần I. Theo chương trình chuẩn (10 câu: Từ câu 41 đến câu 50)

Câu 41: Con lắc lò xo treo thẳng đứng có m = 100g; k = 40N/m, vật được kéo tới vị trí lò xo dãn 5 cm rồi thả nhẹ cho vật dao động.

Chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian khi thả vật. Sau khoảng thời gian ∆t = 13π/60 s kể từ khi thả thì động năng của vật

A. đang giảm.                   B. đang tăng.                    C. cực đại.                       D. bằng không.

Câu 42: Một mạch dao động LC, với cuộn cảm thuần L = 9mH   Trong quá trình dao động, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ

là 12V. Tại thời điểm điện tích trên bản tụ có độ lớn  q = 24nC thì dòng điện trong mạch có cường độ  i = 4 √3mA. Chu kỳ dao động riêng của mạch bằng

A. 12π  (ms).                          B. 6π (ms).                               C. 12π (ms).              D. 6π (ms).

Câu 43: Một sóng âm có tần số f = 100 Hz truyền hai lần từ điểm A đến điểm B. Lần thứ nhất tốc độ truyền sóng là v= 330

m/s, lần thứ hai do nhiệt độ tăng lên nên tốc độ truyền sóng là v= 340m/s. Biết rằng trong hai lần truyền thì số bước sóng giữa

hai điểm vẫn là số nguyên nhưng hơn kém nhau một bước sóng. Khoảng cách AB là

A. 561 m.                        B. 1122 m.                       C. 112,2 m.                      D. 225 m.

Câu 44: Chiếu ánh sáng đơn sắc vào máy quang phổ lăng kính, nếu mở rộng khe của ống chuẩn trực lên một chút thì vạch quang phổ sẽ

A. không thay đổi.            B. mở rộng ra.                  C. xê dịch đi.                   D. thu hẹp lại.

De thi thu dai hoc mon Ly Khoi A,A1 lan cuoi THPT chuyen DH Vinh nam 2014

Câu 54: Tỉ số tốc độ góc của kim giờ và kim phút của một đồng hồ đang hoạt động bình thường bằng

 A. 1/16.                           B. 1/12.                                  C. 1/9.                             D. 1/4.

Câu 55: Đặt điện áp u = 100√6 cos (100πt) (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm nối tiếp với một tụ điện. Biết hệ số công suất của cuộn dây là 

√3/2  và điện áp giữa hai bản tụ lệch pha π/6 so với điện áp hai đầu mạch điện. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ bằng 

A. 100 V                         B. 200 /√3 V                         C. 100 √3 V                      D. 200 V

Câu  56:  Một  mạch  dao  động  điện  từ  lý  tưởng  LC  và  đang  duy  trì  một  dao  động  điện,  với  dòng  điện  có  biểu  thức i = 0,01 cos 105 πt Muốn dùng mạch dao động này để thu sóng điện từ thì sóng đó thuộc dải

A. sóng trung.                  B. sóng cực ngắn.             C. sóng dài.                      D. sóng ngắn.

Câu 57: Momen quán tính của một vật rắn không phụ thuộc vào

A. khối lượng của vật.                                                   B. vị trí trục quay của vật.

C. tốc độ góc của vật.                                                   D. kích thước và hình dạng của vật.

Câu 58: Sóng dừng

A. không có sự truyền pha từ điểm này sang điểm khác. 

B. tồn tại trên dây có chiều dài bất kỳ.

C. là sự truyền pha của dao động.

D. tồn tại trên dây có độ dài bằng số nguyên lần biên độ.

Câu 59: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, tại vị trí cân bằng lò xo giãn 4 cm, lấy g = 10 m/s2 Kéo vật xuống phía dưới vị trí cân bằng 1cm rồi thả nhẹ cho vật dao động, gia tốc của vật lúc vừa mới thả là

 A. 2,5 m/s2.                      B. 0,25 m/s2.                    C. 10 m/s2.                       D. 25 m/s2.

 Câu 60: Một cảnh sát giao thông đứng ở bên đường dùng còi điện phát ra âm có tần số 1300 Hz hướng về chiếc ô tô đang chuyển động về phía mình với tốc độ 54 km/h, biết sóng âm truyền trong không khí với tốc độ 340 m/s. Tấn số của âm phản xạ từ ô tô mà người cảnh sát nghe được là

 A. 1420 Hz.                     B. 1230 Hz.                      C. 1560 Hz.                     D. 1350 Hz.

---------- HẾT ----------

ĐÁP ÁN ĐÈ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN LÝ KHỐI A,A1 LẦN CUỐI NĂM 2014 THPT CHUYÊN ĐH VINH

1A

2C

3B

4D

5D

6C

7A

8A

9D

10A

11B

12B

13C

14C

15D

16B

17D

18D

19B

20A

21A

22C

23C

24C

25B

26C

27D

28D

29B

30A

31B

32A

33D

34A

35B

36C

37B

38C

39D

40A

41B

42C

43C

44B

45A

46A

47A

48D

49D

50A

51A

52D

53B

54D

55B

56C

57C

58A

59A

60A


1 bình luận: Đề thi thử đại học môn Lý Khối A,A1 lần cuối THPT chuyên ĐH Vinh năm 2014

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247