Đề thi thử đại học môn Toán khối A, A1 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc năm 2014 có đáp án

Các em cùng tham khảo đề thi thử đại học môn Toán khối A, A1 năm 2014 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc có đáp án dưới đây.

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC KHỐI A, A1

I. PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH (7,0 đim)

Câu 1 (2,0 đim). Cho hàm số y = x − 3x2 − mx + 2 có đồ thị (Cm ) .

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m = 0

2. Tìm số thực m để đồ thị hàm số (Cm ) có hai điểm cực trị và đường thẳng đi qua hai điểm cực

trị đó tạo với hai trục toạ độ một tam giác cân.

Câu 2 (1,0 đim). Giải phương trình De thi thu dai hoc mon Toan khoi A, A1 truong THPT chuyen Vinh Phuc nam 2014 co dap an

Câu 3 (1,0 đim). Giải hệ phương trình:De thi thu dai hoc mon Toan khoi A, A1 truong THPT chuyen Vinh Phuc nam 2014 co dap an

Câu 4 (1,0 đim). Tính tích phân :De thi thu dai hoc mon Toan khoi A, A1 truong THPT chuyen Vinh Phuc nam 2014 co dap an

Câu 5 (1,0 đim). Cho lăng trụ ABC.A1B1C1 có đáy ABC là tam giác vuông tại A , AB = 2, BC = 4 .Hình chiếu vuông góc của điểm A1 trên mặt phẳng ( ABC ) trùng với trung điểm của AC . Góc giữa hai mặt phẳng ( BCC1 B1 ) và ( ABC ) bằng 600 . Tính thể tích khối lăng trụ đã cho và khoảng cách giữa hai đường thẳng AA1 và BC .

Câu 6 (1,0 đim). Cho a, b, c là các số thực không âm thoả mãn a + b + c = 5 .

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức Sa 4b + b4c + c4a.

II. PHN RIÊNG (3,0 đim). Thí sinh chỉ được làm mt trong hai phn (phn A hoc B)

A. Theo chương trình Chun.

Câu 7.a (1,0 đim).

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có phương trình AB : 2x + y − 1 = 0 , phương trình AC : 3x + 4 y + 6 = 0 và điểm M (1;3) nằm trên đường thẳng BC thoả mãn 3MB = 2MC . Tìm toạ độ trọng tâm G của tam giác ABC .

Câu 8.a (1,0 đ im). Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz ,cho hình thoi ABCD với A( −1; 2;1) , B ( 2;3; 2) . Tìm toạ độ các đỉnh C, D biết tâm I của hình thoi thuộc đường thẳng dDe thi thu dai hoc mon Toan khoi A, A1 truong THPT chuyen Vinh Phuc nam 2014 co dap an

Câu 9.a (1,0 đim). Cho số phức z thoả  mãn De thi thu dai hoc mon Toan khoi A, A1 truong THPT chuyen Vinh Phuc nam 2014 co dap anTính mô đun của De thi thu dai hoc mon Toan khoi A, A1 truong THPT chuyen Vinh Phuc nam 2014 co dap an

B. Theo chương trình Nâng cao.

Câu 7.b (1,0 đim). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng 22 , đường thẳng AB có phương trình 3x + 4 y + 1 = 0 , đường thẳng BD có phương trình 2x y − 3 = 0 . Tìm toạ độ các đỉnh A, B,C, D.

Câu 8.b (1,0 đim). Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho tam giác ABC , A(0;0;3) , B ( 0;1;0) , C ( −2;0;0) .  Viết phương trình mặt cầu ( S ) có tâm là H ( H là trực tâm tam giác ABC ) và tiếp xúc với trục Ox.

Câu 9.b (1,0 đim).Cho các số phức z1 = cosα + i. sinα ; z2 = cosβ + i. sinβ thỏa mãn  De thi thu dai hoc mon Toan khoi A, A1 truong THPT chuyen Vinh Phuc nam 2014 co dap an . Tính  tan (α + β).

--------- HẾT---------

Download đề thi và đáp án chi tiết tại đây

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC KHỐI A, A1

 De thi thu dai hoc mon Toan khoi A, A1 truong THPT chuyen Vinh Phuc nam 2014 co dap an

Các em chú ý theo dõi các đề thi thử đại học môn Toán khối A,A1,B năm 2014 tiếp theo trên Tuyensinh247

Tuyensinh247 tổng hợp


 

 

Viết bình luận: Đề thi thử đại học môn Toán khối A, A1 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc năm 2014 có đáp án

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!