Đề thi thử Đại học môn Toán khối A,A1,B năm 2014 (P8)

Đề thi thử môn Toán khối A,A1,B năm 2014 có đáp án của trường THPT Trần Phú - Hà Tĩnh các em tham khảo dưới đây,

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A,A1,B NĂM 2014 CÓ ĐÁP ÁN - THPT TRẦN PHÚ, HÀ TĨNH

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

De thi thu Dai hoc mon Toan khoi A,A1,B nam 2014 (P8)

Câu 5. (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a, mặt phẳng (SAB)
vuông góc với đáy, tam giác SAB cân tại S và SC tạo với đáy một góc 600. Tính thể tích khối chóp

S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và SA theo a.

Câu 6. (1,0 điểm). Cho các số thực dương a, b, c. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

De thi thu Dai hoc mon Toan khoi A,A1,B nam 2014 (P8)

II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): Thí sinh chỉ được chọn một trong hai phần (phần A hoặc phẩn B)

A. Theo chương trình chuẩn

 Câu 7.a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng d: x-3y-1= 0,d': 3x - y + 5 = 0. Gọi I là giao điểm của d và d'. Viết phương trình đường tròn tâm I sao cho đường tròn đó cắt d tại A, B và cắt d' tại A', B' thoả mãn diện tích tứ giác AA'BB' bằng 40.

De thi thu Dai hoc mon Toan khoi A,A1,B nam 2014 (P8)

Câu 9.b (1,0 điểm) Một ngân hàng đề thi gồm 20 câu hỏi. Mỗi đề thi gồm 4 câu được lấy ngẫu nhiên từ ngân hàng đề thi. Thí sinh A đã học thuộc 10 câu trong ngân hàng đề thi. Tìm xác suất để thí sinh A rút ngẫu nhiên được 1 đề thi có ít nhất 2 câu đã thuộc. 

Xem chi tiết đề thi và đáp án tại đây

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A,A1,B NĂM 2014 CÓ ĐÁP ÁN - THPT TRẦN PHÚ, HÀ TĨNH

De thi thu Dai hoc mon Toan khoi A,A1,B nam 2014 (P8)

Tuyensinh247 sẽ tiếp tục cập nhật các phần tiếp theo, các em chú ý theo dõi nhé!

Tuyensinh247 tổng hợp

Viết bình luận: Đề thi thử Đại học môn Toán khối A,A1,B năm 2014 (P8)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247