Đề thi thử đại học môn Toán khối A,A1,B năm 2014 trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diệu có đáp án

Tuyensinh247 cập nhật đề thi thử đại học môn Toán các khối năm 2014 có đáp án trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diệu các em tham khảo dưới đây.

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN  NĂM 2014 CÓ ĐÁP ÁN - THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIỆU

I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH(7,0 điểm):

Câu 1:(2điểm )

Cho hàm số y = x4 – 2mx2 + 1.

1/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho ứng với m = 2.

2/ Tìm giá trị m để đồ thị hàm số (1) có ba điểm cực trị A, B, C tạo thành tam giác đều.

Câu 2: (1điểm )Giải phương trình: sin4x + cos4x = ( sin x + cos x) 2

Câu 3: (1điểm ) Giải bất phương trình:

 De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1,B nam 2014 truong THPT chuyen Nguyen Quang Dieu co dap an

Câu 4: (1điểm ) Tính tích phân

 De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1,B nam 2014 truong THPT chuyen Nguyen Quang Dieu co dap an

Câu 5:(1điểm) Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông tại B, SA vuông góc với đáy, SA = AB = a, BC = De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1,B nam 2014 truong THPT chuyen Nguyen Quang Dieu co dap ana . Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Tính thể tích khối chóp S.GBC và khoảng  cách từ G đến mặt phẳng (SBC).

Câu 6:(1điểm ) Cho a, b, c là ba số thực dương thỏa mãn a + b + c =1.

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1,B nam 2014 truong THPT chuyen Nguyen Quang Dieu co dap an

B. PHẦN RIÊNG (3,0điểm) : Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)

A. Theo chương trình chuẩn:

Câu 7a:(1điểm ) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD sao cho AB = 2BCvới điểm A (1;3) , trọng tâm của tam giác ACD là điểm G(-1/3; 5/3). 

Hãy tìm tọa độ các đỉnh còn lại của hình chữ nhật ABCD biết  xD > 0.

Câu8a:(1điểm) Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) : x + 2 y - z +15 = 0 và đường thẳng

 De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1,B nam 2014 truong THPT chuyen Nguyen Quang Dieu co dap an 

Một hình thoi ABCD có tâm I (1; -3; 2) , hai điểm A, B thuộc đường thẳng (d) và điểm C thuộc mặt phẳng (P). Hãy viết phương trình đường thẳng BD.

Câu 9a:(1điểm ) Gọi A là tập hợp các số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau mà mỗi chữ số đều lớn hơn 4. Hãy xác định số phần tử của tập A. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập A, tính xác suất để số được chọn có ba chữ số lẻ đứng kề nhau.

Câu 7b:(1điểm )Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A, có điểm A(3; -2) ,đường thẳng BC có phương trình: 2x - y +1 = 0 . Gọi M là chân đường phân giác trong vẽ từ A với AM = 3De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1,B nam 2014 truong THPT chuyen Nguyen Quang Dieu co dap anvà  xM > 0 . Tìm tọa độ các điểm B,C.

Câu 8b:(1điểm)   Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz, cho  điểm  M(0;1;2) ,đường (d)

 De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1,B nam 2014 truong THPT chuyen Nguyen Quang Dieu co dap an 

và mặt cầu (S) : x2 +  (y-1)2  + (z-1)2 = 29. Tìm tọa điểm N (với xN> 0 ) là giao điểm của đường thẳng (d) và mặt cầu (S) , viết phương trình mặt cầu (S’) có đường kính là MN.

Câu 9b:(1điểm ) Cho số phức De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1,B nam 2014 truong THPT chuyen Nguyen Quang Dieu co dap an Hãy viết z ở dạng lượng giác và tìm phần thực, phần ảo của z2014.

------------Hết-------

Download đề và đáp án chi tiết tại đây

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIỆU 

De thi thu dai hoc mon Toan khoi A,A1,B nam 2014 truong THPT chuyen Nguyen Quang Dieu co dap an

Các em chú ý theo dõi các đề thi thử đại học môn Toán khối A,A1,B năm 2014 tiếp theo trên Tuyensinh247.

Tuyensinh247 tổng hợp


Viết bình luận: Đề thi thử đại học môn Toán khối A,A1,B năm 2014 trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diệu có đáp án

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247