Đề thi thử môn Toán vào lớp 10 năm 2023 - Huyện Hải Hậu lần 1 (Có đáp án)

Dưới đây là đề thi thử vào lớp 10 lần 1 môn Toán năm học 2022 - 2023 Huyện Hải Hậu có đáp án các em cùng tham khảo.

Quảng cáo

Đề thi thử môn Toán vào lớp 10 năm 2023 - Huyện Hải Hậu

1) Cho nửa đường tròn (O) đường kính AH, đường thẳng vuông góc với AH tại O cắt nửa
đường tròn (O) tại K, từ H kẻ đường thẳng song song với OK cắt AK tại C. Biết AH=12cm (Hình 1). Tính diện tích phần hình nằm ngoài nửa hình tròn (O) (Phần tô đậm). (lấy n 3,14 và kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

De thi thu mon Toan vao lop 10 nam 2023 - Huyen Hai Hau lan 1 (Co dap an)

De thi thu mon Toan vao lop 10 nam 2023 - Huyen Hai Hau lan 1 (Co dap an)

Đáp án Đề thi thử môn Toán vào lớp 10 năm 2023 - Huyện Hải Hậu

De thi thu mon Toan vao lop 10 nam 2023 - Huyen Hai Hau lan 1 (Co dap an)

De thi thu mon Toan vao lop 10 nam 2023 - Huyen Hai Hau lan 1 (Co dap an)

De thi thu mon Toan vao lop 10 nam 2023 - Huyen Hai Hau lan 1 (Co dap an)

De thi thu mon Toan vao lop 10 nam 2023 - Huyen Hai Hau lan 1 (Co dap an)

De thi thu mon Toan vao lop 10 nam 2023 - Huyen Hai Hau lan 1 (Co dap an)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi thử môn Toán vào lớp 10 năm 2023 - Huyện Hải Hậu lần 1 (Có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247