Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử 2020 THPT Đồng Đậu lần 2

Các em cùng tham khảo đề thi thử THPT Quốc gia môn lịch sử năm 2020 trường THPT Đồng Đậu tổ chức thi thử lần 2 có đáp án.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử 2020 THPT Đồng Đậu lần 2

Câu 2: Hội nghị Ianta (2-1945) diễn ta trong hoàn cảnh lịch sử nào dưới đây?

A. Chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc, nhiều vấn đề quan trọng đặt ra.

B. Thế giới phân chia thành hai phe - xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa.

C. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, các nước thắng trận cần phân chia quyền lợi.

D. Nhân loại đứng trước nguy cơ của chủ nghĩa phát xít và chiến tranh thế giới.

Câu 3: Ngày 12-12-1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra Chỉ thị 

A. Toàn dân kháng chiến.     B. Trường kì kháng chiến.

C. Kháng chiến toàn diện.       D. Kháng chiến kiến quốc.

De thi thu THPT Quoc gia mon Su 2020 THPT Dong Dau lan 2

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử 2020 THPT Đồng Đậu lần 2

Câu hỏi 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312
1 D B A B A A C A B C A A
2 A B C A A D D B B A A B
3 A C A C B D D B D B B C
4 C A C C B D D A C C D D
5 D B C C B B B A C D B D
6 B D B C D C A D D B D B
7 A D C D B A B D B B B C
8 D B D D D D B C C C C A
9 D A B D A B B B C D B D
10 A A A D A D D D B C D C
11 C A D C D C C A D C C D
12 B A B A B A B B C B D A
13 C C A A C A A B C A A B
14 A D A A D C A C A B A B
15 D D A B B A C B D C C C
16 C C C D A B D A C D D D
17 C D D C A D A B D D D B
18 A B B D C A C C C A B B
19 B B D B B A C C A B D C
20 A B D A A C D D B B C A
21 D A C C C C B A A C C A
22 D C B D C B C A D D B C
23 B C C B C C A C A A C B
24 C A A C C D C D C A C C
25 C D D A C B A D A D C D
26 B D B B B D B C B C B D
27 D C D B C C D A D A A D
28 B C A B D B B B C B A B
29 C C B D C A C B B A B B
30 C D A A D C D C A B C A
31 A D D C C A B C B C A C
32 B C B B D B D D D D D A
33 D A B C A C A C A C A D
34 B B C D B D C D A D A A
35 B A C D D B C A B D D C
36 A B D A D B A C D B D A
37 B B D B A A A D D A B A
38 C A A A B B D D A A A C
39 D D C A A D A B B D B D
40 A C B B D C B A A A C B

>> Xem thêm lời giải chi tiết các đề thi thử THPTQG 2020 môn Sử của các Sở GD, trường THPT trên cả nước tại đây

Theo TTHN

Câu 2: Hội nghị Ianta (2-1945) diễn ta trong hoàn cảnh lịch sử nào dưới đây?

A. Chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc, nhiều vấn đề quan trọng đặt ra.

B. Thế giới phân chia thành hai phe - xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa.

C. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, các nước thắng trận cần phân chia quyền lợi.

D. Nhân loại đứng trước nguy cơ của chủ nghĩa phát xít và chiến tranh thế giới.

Câu 3: Ngày 12-12-1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra Chỉ thị

A. Toàn dân kháng chiến.

B. Trường kì kháng chiến.

C. Kháng chiến toàn diện.

D. Kháng chiến kiến quốc.

 

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Viết bình luận: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử 2020 THPT Đồng Đậu lần 2

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!