Đề thi thử THPTQG môn Anh THPT Nguyễn Viết Xuân 2020 lần 1

Trường THPT Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc tổ chức thi thử THPT Quốc gia năm 2020 tổ chức thi thử lần 1 có đáp án chi tiết.

Đề thi thử THPTQG môn Anh THPT Nguyễn Viết Xuân 2020 lần 1

Câu 12: His ______ was destroyed when he was caught stealing some money.

A. determination              B. figure             C. respect                         D. reputation

Câu 13: ______ for about 4 weeks, we now can perform most of the tasks confidently.

A. Being trained         B. Training      C. Having trained             D. Having been trained

Câu 14: The most severvely affected area was the 19th-century residential and industrial ______ of inner London – particularly the East End.

A. ring            B. loop                      C. belt                              D. tie

De thi thu THPTQG mon Anh THPT Nguyen Viet Xuan 2020 lan 1

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Anh THPT Nguyễn Viết Xuân 2020 lần 1

Mã đề Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
61 1 A 11 D 21 C 31 D 41 D
61 2 C 12 D 22 D 32 A 42 B
61 3 B 13 D 23 D 33 B 43 D
61 4 D 14 C 24 C 34 A 44 D
61 5 A 15 A 25 A 35 B 45 A
61 6 C 16 B 26 B 36 D 46 C
61 7 A 17 D 27 C 37 D 47 A
61 8 A 18 A 28 B 38 C 48 C
61 9 C 19 B 29 C 39 A 49 B
61 10 B 20 C 30 B 40 B 50 B

>> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY 

>> Xem thêm lời giải chi tiết các đề thi thử THPTQG 2020 môn Anh của các Sở GD, trường THPT trên cả nước tại đây

Theo TTHN

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Viết bình luận: Đề thi thử THPTQG môn Anh THPT Nguyễn Viết Xuân 2020 lần 1

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!