Đề thi thử THPTQG môn Anh THPT Nguyễn Viết Xuân 2020 lần 1

Trường THPT Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc tổ chức thi thử THPT Quốc gia năm 2020 tổ chức thi thử lần 1 có đáp án chi tiết.

Đề thi thử THPTQG môn Anh THPT Nguyễn Viết Xuân 2020 lần 1

Câu 12: His ______ was destroyed when he was caught stealing some money.

A. determination              B. figure             C. respect                         D. reputation

Câu 13: ______ for about 4 weeks, we now can perform most of the tasks confidently.

A. Being trained         B. Training      C. Having trained             D. Having been trained

Câu 14: The most severvely affected area was the 19th-century residential and industrial ______ of inner London – particularly the East End.

A. ring            B. loop                      C. belt                              D. tie

De thi thu THPTQG mon Anh THPT Nguyen Viet Xuan 2020 lan 1

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Anh THPT Nguyễn Viết Xuân 2020 lần 1

Mã đề Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
61 1 A 11 D 21 C 31 D 41 D
61 2 C 12 D 22 D 32 A 42 B
61 3 B 13 D 23 D 33 B 43 D
61 4 D 14 C 24 C 34 A 44 D
61 5 A 15 A 25 A 35 B 45 A
61 6 C 16 B 26 B 36 D 46 C
61 7 A 17 D 27 C 37 D 47 A
61 8 A 18 A 28 B 38 C 48 C
61 9 C 19 B 29 C 39 A 49 B
61 10 B 20 C 30 B 40 B 50 B

>> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY 

>> Xem thêm lời giải chi tiết các đề thi thử THPTQG 2020 môn Anh của các Sở GD, trường THPT trên cả nước tại đây

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đề thi thử THPTQG môn Anh THPT Nguyễn Viết Xuân 2020 lần 1

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247