Đề thi thử THPTQG môn Lý - THPT Chuyên Lào Cai 2020

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn vật lý trường THPT Chuyên Lào Cai có đáp án chi tiết.

Đề thi thử THPTQG môn Lý - THPT Chuyên Lào Cai 2020

Câu 15: Ý nghĩa của cụm từ “không đồng bộ” trong động cơ không đồng bộ ba pha là

A. Ba cuộn dây trong động cơ đặt lệch trục nhau.

B. Tốc độ quay của rôto nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường quay.

C. Pha của ba dòng điện trong ba cuộn dây của stato là khác nhau.

D. Dòng điện trong ba cuộn dây không cực đại cùng một lúc.

De thi thu THPTQG mon Ly - THPT Chuyen Lao Cai 2020

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Lý - THPT Chuyên Lào Cai 2020

Mã đề 123 Mã đề 234 Mã đề 345 Mã đề 456 Mã đề 567 Mã đề 678 Mã đề 789 Mã đề 890
1 D 1 B 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C
2 D 2 C 2 D 2 B 2 A 2 A 2 C 2 A
3 B 3 C 3 A 3 A 3 D 3 D 3 B 3 D
4 A 4 A 4 A 4 C 4 A 4 C 4 D 4 B
5 C 5 D 5 A 5 D 5 D 5 B 5 D 5 D
6 A 6 A 6 D 6 D 6 B 6 A 6 B 6 C
7 A 7 D 7 D 7 A 7 A 7 A 7 D 7 A
8 D 8 A 8 C 8 B 8 D 8 B 8 C 8 D
9 D 9 C 9 B 9 A 9 C 9 B 9 D 9 C
10 D 10 B 10 A 10 C 10 B 10 B 10 B 10 C
11 B 11 B 11 D 11 C 11 C 11 B 11 D 11 A
12 B 12 B 12 C 12 C 12 B 12 D 12 A 12 D
13 B 13 D 13 B 13 D 13 D 13 D 13 B 13 D
14 B 14 D 14 D 14 A 14 A 14 C 14 A 14 A
15 D 15 B 15 C 15 B 15 B 15 D 15 A 15 B
16 A 16 C 16 C 16 A 16 B 16 D 16 D 16 B
17 C 17 B 17 C 17 B 17 D 17 A 17 B 17 B
18 C 18 D 18 B 18 A 18 B 18 D 18 D 18 C
19 D 19 A 19 A 19 A 19 C 19 D 19 B 19 A
20 A 20 D 20 B 20 B 20 C 20 C 20 D 20 A
21 A 21 D 21 C 21 A 21 A 21 B 21 B 21 A
22 B 22 C 22 A 22 A 22 D 22 C 22 A 22 C
23 B 23 B 23 A 23 C 23 C 23 A 23 B 23 D
24 A 24 A 24 B 24 C 24 A 24 A 24 D 24 D
25 B 25 C 25 C 25 C 25 A 25 B 25 A 25 C
26 B 26 C 26 A 26 D 26 A 26 B 26 B 26 C
27 A 27 C 27 D 27 D 27 B 27 D 27 B 27 B
28 A 28 D 28 D 28 B 28 D 28 B 28 C 28 B
29 C 29 D 29 C 29 C 29 C 29 A 29 C 29 A
30 C 30 C 30 B 30 B 30 D 30 C 30 C 30 B
31 D 31 A 31 A 31 D 31 A 31 B 31 C 31 C
32 C 32 A 32 A 32 B 32 D 32 C 32 C 32 A
33 C 33 B 33 B 33 B 33 C 33 A 33 A 33 B
34 B 34 B 34 B 34 C 34 A 34 C 34 A 34 D
35 C 35 A 35 C 35 B 35 B 35 C 35 A 35 B
36 D 36 D 36 D 36 A 36 B 36 D 36 C 36 B
37 D 37 A 37 D 37 D 37 B 37 D 37 A 37 D
38 C 38 C 38 B 38 D 38 D 38 A 38 A 38 C
39 A 39 A 39 D 39 D 39 C 39 A 39 C 39 D
40 C 40 B 40 B 40 D 40 C 40 C 40 D 40 A

>> Xem thêm lời giải chi tiết các đề thi thử THPTQG 2020 môn Lý của các Sở GD, trường THPT trên cả nước tại đây

Theo TTHN

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Viết bình luận: Đề thi thử THPTQG môn Lý - THPT Chuyên Lào Cai 2020

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!