Đề thi thử THPTQG môn Lý - THPT Chuyên Lào Cai 2020

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2020 môn vật lý trường THPT Chuyên Lào Cai có đáp án chi tiết.

Đề thi thử THPTQG môn Lý - THPT Chuyên Lào Cai 2020

Câu 15: Ý nghĩa của cụm từ “không đồng bộ” trong động cơ không đồng bộ ba pha là

A. Ba cuộn dây trong động cơ đặt lệch trục nhau.

B. Tốc độ quay của rôto nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường quay.

C. Pha của ba dòng điện trong ba cuộn dây của stato là khác nhau.

D. Dòng điện trong ba cuộn dây không cực đại cùng một lúc.

De thi thu THPTQG mon Ly - THPT Chuyen Lao Cai 2020

Đáp án đề thi thử THPTQG môn Lý - THPT Chuyên Lào Cai 2020

Mã đề 123 Mã đề 234 Mã đề 345 Mã đề 456 Mã đề 567 Mã đề 678 Mã đề 789 Mã đề 890
1 D 1 B 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C
2 D 2 C 2 D 2 B 2 A 2 A 2 C 2 A
3 B 3 C 3 A 3 A 3 D 3 D 3 B 3 D
4 A 4 A 4 A 4 C 4 A 4 C 4 D 4 B
5 C 5 D 5 A 5 D 5 D 5 B 5 D 5 D
6 A 6 A 6 D 6 D 6 B 6 A 6 B 6 C
7 A 7 D 7 D 7 A 7 A 7 A 7 D 7 A
8 D 8 A 8 C 8 B 8 D 8 B 8 C 8 D
9 D 9 C 9 B 9 A 9 C 9 B 9 D 9 C
10 D 10 B 10 A 10 C 10 B 10 B 10 B 10 C
11 B 11 B 11 D 11 C 11 C 11 B 11 D 11 A
12 B 12 B 12 C 12 C 12 B 12 D 12 A 12 D
13 B 13 D 13 B 13 D 13 D 13 D 13 B 13 D
14 B 14 D 14 D 14 A 14 A 14 C 14 A 14 A
15 D 15 B 15 C 15 B 15 B 15 D 15 A 15 B
16 A 16 C 16 C 16 A 16 B 16 D 16 D 16 B
17 C 17 B 17 C 17 B 17 D 17 A 17 B 17 B
18 C 18 D 18 B 18 A 18 B 18 D 18 D 18 C
19 D 19 A 19 A 19 A 19 C 19 D 19 B 19 A
20 A 20 D 20 B 20 B 20 C 20 C 20 D 20 A
21 A 21 D 21 C 21 A 21 A 21 B 21 B 21 A
22 B 22 C 22 A 22 A 22 D 22 C 22 A 22 C
23 B 23 B 23 A 23 C 23 C 23 A 23 B 23 D
24 A 24 A 24 B 24 C 24 A 24 A 24 D 24 D
25 B 25 C 25 C 25 C 25 A 25 B 25 A 25 C
26 B 26 C 26 A 26 D 26 A 26 B 26 B 26 C
27 A 27 C 27 D 27 D 27 B 27 D 27 B 27 B
28 A 28 D 28 D 28 B 28 D 28 B 28 C 28 B
29 C 29 D 29 C 29 C 29 C 29 A 29 C 29 A
30 C 30 C 30 B 30 B 30 D 30 C 30 C 30 B
31 D 31 A 31 A 31 D 31 A 31 B 31 C 31 C
32 C 32 A 32 A 32 B 32 D 32 C 32 C 32 A
33 C 33 B 33 B 33 B 33 C 33 A 33 A 33 B
34 B 34 B 34 B 34 C 34 A 34 C 34 A 34 D
35 C 35 A 35 C 35 B 35 B 35 C 35 A 35 B
36 D 36 D 36 D 36 A 36 B 36 D 36 C 36 B
37 D 37 A 37 D 37 D 37 B 37 D 37 A 37 D
38 C 38 C 38 B 38 D 38 D 38 A 38 A 38 C
39 A 39 A 39 D 39 D 39 C 39 A 39 C 39 D
40 C 40 B 40 B 40 D 40 C 40 C 40 D 40 A

>> Xem thêm lời giải chi tiết các đề thi thử THPTQG 2020 môn Lý của các Sở GD, trường THPT trên cả nước tại đây

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Đề thi thử THPTQG môn Lý - THPT Chuyên Lào Cai 2020

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247